Wijziging viswater Kanaal door Voorne

0 3321
05 jul

Vorige week ondertekenden Sportvisserij Zuidwest Nederland en waterschap Hollandse Delta een vernieuwde overeenkomst voor onder andere het Kanaal door Voorne en het Brielse Meer. Hiermee zijn deze wateren voor de komende jaren weer veilig gesteld voor de sportvisserij.

Grote hengeldruk

Het kanaal door Voorne kent door haar (inter)nationale aantrekkingskracht een grote hengeldruk wat zich laat zien in het aantal wedstrijden wat er per jaar wordt gevist. De beherende partijen, waaronder de gemeente en het waterschap merken deze aantrekkingskracht ook en proberen daarom de recreatieve druk op de omgeving te beperken. In overleg met Sportvisserij Zuidwest Nederland is er daarom voor gekozen om op een gedeelte van circa 250m binnen de bebouwde kom de sportvisserij te beperken tot een vijftal grote (landelijke en federatieve) wedstrijden per jaar. Dit gedeelte loopt vanaf de verkeersbrug Amnesty Internationallaan / De Sprong tot en met de brug parallel aan het kanaal tussen dansschool Rijo en Kanaalweg Oostzijde nr 138.


Wedstrijden

Aanvragen voor verenigingswedstrijden zullen daarom elders worden geplaatst. De afgelopen periode werd er vooruitlopend op deze ontwikkeling reeds rekening gehouden met het goedkeuren van aangevraagde wedstrijden. Ook de reguliere sportvisserij van individuele sportvissers is op dit gedeelte niet toegestaan. Op de VISplanner kun je zien waar je wel en niet terecht kunt.