Samen hengelen naar overtreders

donderdag, 28 juni 2012

Bij Sportvisserij Zuidwest Nederland zijn zo'n 250 verenigingen aangesloten waar ongeveer 141.000 sportvissers geregistreerd staan. Sportvisserij Zuidwest Nederland behartigt de belangen van deze sportvissers. Hierbij hoort ook een stuk controle en handhaving. Hieronder kun je een stuk lezen wat uit de nieuwsbrief van het CJIB afkomstig is.

Samen hengelen naar overtreders

De controles worden gedaan door 29 BOA’s die werken voor Sportvisserij Zuidwest Nederland. Het controlegebied bestaat uit de provincies Noord-Brabant, Zeeland en een deel van Zuid-Holland. De BOA’s verrichten de werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding. Elke BOA heeft een eigen gebied waar hij controles uitvoert en de BOA beslist zelf wanneer de controles plaatsvinden. Een aantal keren per jaar vindt er een gecoördineerde controle plaats, waarbij op grote schaal controles uitgevoerd worden.

Ondanks dat de BOA’s bevoegd zijn om op te treden tegen meerdere soorten overtredingen wordt er alleen opgetreden tegen visgerelateerde feiten. De meest voorkomende overtredingen zijn: vissen zonder geldige vergunning, vissen met levend aas, meer hengels gebruiken dan toegestaan en vissen op plaatsen waar dat verboden is. In 2011 zijn er zo’n veertienduizend vissers gecontroleerd. Dit heeft tot ongeveer twaalfhonderd processen-verbaal geleid.

Het contact tussen de BOA’s en de sportvissers is erg goed. De sportvisser die zijn hobby uitoefent en zijn zaken goed voor elkaar heeft hoeft niet te vrezen voor de BOA’s van Sportvisserij Zuidwest Nederland. De sportvissers zijn juist een belangrijke bron voor de BOA’s om overtreders op heterdaad te betrappen. Via de sportvissers horen de BOA’s op welke verboden plaatsen wordt gevist.

Omdat de BOA’s vaak een groot controlegebied moeten bestrijken gaan ze zowel per fiets, auto als te voet op pad. Ook beschikt Sportvisserij Zuidwest Nederland over drie surveillanceboten zodat vanaf het water ook controles kunnen worden uitgevoerd.

Voordat een BOA op pad gaat kan hij zich aanmelden bij de meldkamer van de politie, zodat de politie bij calamiteiten kan assisteren. De BOA’s kunnen verschillende middelen tot hun beschikking hebben. Zoals onder andere handboeien, pepperspray, wapenstok en een vuurwapen. In de praktijk komt het gelukkig echter zelden tot nooit voor dat de BOA’s met geweld of dreigende situaties in aanraking komen.

Bron: www.cjib.nl

Aantal keer bekeken 831