Commissie Visserij, Controle en Handhaving,

De commissie Visserij, Controle en Handhaving wordt voorgezeten door bestuurslid Henk Embregts. Hij wordt bijgestaan door medebestuurder Michel Hollaar, Arie van der Graaf (BOA-coördinator Randstad) BOA-ondersteuner Hans Fransen (verantwoordelijk voor kwaliteit en training BOA-team), Peter Gevers (kwaliteitscontrole pv's/CJIB) en vanuit het bureau van Sportvisserij Zuidwest Nederland door Rian de Jong. Daarnaast wordt ook regelmatig overlegd met de BOA-coördinatoren Philip Oprel (Zeeland) en Henk Moers (Brabant).

Een van de speerpunten van de commissie is het BOA-project, waarbij niet alleen alle federatieve wateren gecontroleerd worden door BOA's maar waar ook alle verenigingen hun eigen water gratis kunnen laten controleren door een federatieve BOA.

Tevens adviseert de commissie het bestuur over eventuele wijzigingen in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren en diverse aangelegenheden op het gebied van schriftelijke toestemmingen.