Karperwerkgroep

Taken werkgroep

De hoofdtaken van de werkgroep liggen in het begeleiden van projecten en het uitwerken van plannen ter verbetering en promotie van de karpervisserij. Kortom: zéér breed dus. De werkgroep vormt een goede samenwerking met de andere commissies van Sportvisserij Zuidwest Nederland.
De werkgroep kan een aangesloten vereniging ondersteunen met het uitzettingen van karper, wetten en regelgevingen omtrent uitzettingen en alle andere vragen m.b.t. karpervisserij.

Samenstelling werkgroep

De werkgroep is samengesteld uit negen verschillende personen die allemaal een apart gedeelte van de karpervisserij kennen. De leden zijn; Michel Hollaar, Bart van den Hurk, Teun Pasterkamp, Michiel Pilaar, Jim Versluis, Remco Akkermans, Lars Vierhout en Jasper Delleman en vanuit het kantoor van Sportvisserij Zuidwest Nederland wordt de werkgroep ondersteund door Ester Branderhorst. Ester is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag op telefoonnummer 0162-691006 en via mail karper@sportvisserijzwn.nl.
De werkgroep bestaat op deze manier uit een diverse groep met verschillende specialiteiten en een goede verspreiding over het beheersgebied van Sportvisserij Zuidwest Nederland.

 

Projecten

Spiegelkarperproject Brielse Meer/Bernisse


Zaterdag 12 januari 2013 zijn de eerste spiegelkarpers in het Brielse Meer en de Bernisse uitgezet. De initiatiefnemers voor dit project zijn Dave Arkesteijn en Michel van Druten. Deze eerste uitzetting is een onderdeel van het driejarige spiegelkarperproject Brielse Meer en de Bernisse. Het project wordt gefinancierd door Sportvisserij Zuidwest Nederland. Het spiegelkarperproject is een project waarbij na een grondige inventarisatie van het karperbestand op een planmatige basis het percentage aan spiegelkarpers binnen een karperbestand langzaam wordt verhoogd. Dit wordt gedaan door middel van uitzettingen en tot een voor sportvissers aantrekkelijk, gevarieerd en duurzaam karperbestand.

De vanuit Frankrijk aangevoerde karpers werden eerst door vrijwilligers van De KSN regio Rijnmond stuk voor stuk gewogen, opgemeten en gefotografeerd. Daarna mochten ze aan hun verkenningstocht in het Brielse Meer en de Bernisse beginnen. Door het unieke schubpatroon van spiegelkarpers zijn ze individueel herkenbaar. Aan de hand van de vangstfoto’s en de terug melding gegevens is een spiegelkarper terug te vinden in het eerder aangelegde digitale fotobestand.


De vrijwilligers van de KSN regio Rijnmond

Op deze manier kan de groei en gewichtstoename per spiegelkarper gevolgd worden. De terugvangstfoto’s en de bijbehorende hengelvangst registratiegegevens zijn van groot belang. Hiermee kan eventueel bijgestuurd worden om het doel van een voor de sportvisser aantrekkelijk gevarieerd en duurzaam bestand aan karper te bereiken.

Het spiegelkarperproject Brielse Meer / de Bernisse is het eerste project in Nederland dat volledig gedekt wordt door de inkomsten die verkregen worden uit de verkoop van de landelijke nachtvistoestemming en derde hengeltoestemmingen. 

Je kunt deze terugmeldingen doorgeven via spiegelkarper@sportvisserijzwn.nlSpiegelkarperproject Benedenrivieren

Op 29 maart 2013 was het formeel geregeld: de benodigde en lang verwachte schriftelijke toestemming voor uitzetting ten behoeve van het spiegelkarperproject (SKP) Benedenrivieren is bij Sportvisserij Zuidwest Nederland in Drimmelen door de postbode bezorgd. De initiatiefnemer van dit project is Jim Versluis.
Het met ruim 30.000 hectare aan wateroppervlakte grootste SKP van Nederland is nu definitief en gaat van start. In de komende 5 jaren zullen er telkens op 5 jaarlijks wisselende uitzetpunten spiegelkarpers uitgezet gaan worden door Sportvisserij Zuidwest Nederland. Door deze uitzettingen zal het nu eenzijdige en beperkte bestand aan torpedo-achtige schubkarpers, meer gevarieerd en daardoor aantrekkelijker karperbestand voor de sportvisser gaan worden.

Vrijwilligers van de werkgroep karpervissen van Sportvisserij Zuidwest Nederland en de KSN regio’s Rijnmond en Brabant zullen de uitzettingen en de monitoring van de terugmeldingen gaan coördineren en uitvoeren. Zodra de eerste spiegeltjes worden uitgezet zullen we daar uitgebreid media-aandacht aan geven. Vrijwilligers van de werkgroep karpervissen van Sportvisserij Zuidwest Nederland en de KSN regio’s Rijnmond en Brabant zullen de uitzettingen en de monitoring van de terugmeldingen gaan coördineren en uitvoeren. Bij de eerste uitzetting is er veel media-aandacht geweest!

Terugzetting melden? Doe het op Facebook!

Speciaal voor dit project heeft de Karperwerkgroep van Sportvisserij Zuidwest Nederland een Facebookpagina aangemaakt. Hier kun je de spiegelkarpers op terugmelden. Je kan je foto's ook mailen naar; spiegelkarper@sportvisserijzwn.nl.

Van elke spiegelkarper zal eerst de linkerflank gefotografeerd worden voordat ze uitgezet wordt. Door het unieke schubpatroon van elke spiegelkarper zijn ze individueel herkenbaar. Aan de hand van de vangstfoto’s en de gegevens van de terugmeldingen is een spiegelkarper terug te vinden in het eerder aangelegde digitale bestand en kan de groei en gewichtstoename per spiegelkarper gevolgd worden.