Medewerkers

Voor de belangenbehartiging van de sportvisserij in zuidwest Nederland in het algemeen en de aangesloten verenigingen in het bijzonder kan een beroep gedaan worden op het bureau met professionele medewerkers. 

V.l.n.r. Monique Dubbelman, Wim de Vries, Marja Damen, Ester Branderhorst, Rian de Jong, Ard Verheijen, Emiel Derks en Martijn Westdorp.


Wim de Vries is als directeur van Sportvisserij Zuidwest Nederland verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het werkplan. Hij fungeert als aanspreekpunt en adviseur van het Dagelijkse Bestuur. Daarnaast kunt u contact met hem opnemen voor ondersteuning en advisering ten aanzien van viswater in het algemeen. Wim is bereikbaar op dinsdag t/m vrijdag op telefoonnummer 0162-691003 of op 06-28646284 en via e-mail op het adres wim@sportvisserijzwn.nl.

Monique Dubbelman is een van de eerste aanspreekpunten wanneer je contact opneemt met het kantoor van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Monique beheert het secretariaat en is onder meer verantwoordelijk voor het beheer van de website. Daarnaast ondersteunt Monique het bestuur en de aangesloten verenigingen. Monique is bereikbaar van maandag t/m vrijdag op telefoonnummer
0162-691000 en via e-mail op het adres monique@sportvisserijzwn.nl.


Ester Branderhorst is de medewerkster voor alle financiële en administratieve zaken van de federatie. Ook voor wedstrijden, vergunningen en overige artikelen uit de webwinkel kun je bij Ester terecht.
Ester is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag op telefoonnummer 0162-691006 en via e-mail op het adres ester@sportvisserijzwn.nl.


Ard Verheijen
kan als belangenbehartiger worden benaderd voor alle voorkomende werkzaamheden in de sfeer van de belangenbehartiging en dienstverlening. Ard is tevens het aanspreekpunt voor federatieve wedstrijden. Ard is te bereiken vn maandag t/m vrijdag op telefoonnummer 0162-691004 of op 06-22998037. Ard is via e-mail te bereiken op het adres ard@sportvisserijzwn.nl.


Emiel Derks werkt net als Ard als belangenbehartiger, maar dan met name gericht op West-Brabant en Zeeland. Daarnaast valt de 'zoute' sportvisserij onder zijn hoede. Emiel is bereikbaar van maandag t/m vrijdag op 0162-691005 of mobiel op 06-22343873. Zijn e-mail adres is emiel@sportvisserijzwn.nl.


Rian de Jong is het aanspreekpunt voor alle zaken die te maken hebben met handhaving en controle. Rian is binnen de werkorganisatie verantwoordelijk voor het onderhouden van het controlenetwerk van Buitengewone Opsporings Ambtenaren (BOA's) en vrijwillige controleurs. Verenigingen kunnen bij haar terecht voor vragen hierover en zij kunnen controle van verenigingswateren bij haar aanvragen. Rian werkt in de middaguren van maandag t/m donderdag. Ze is bereikbaar op telefoonnummer 0162-691007 of mobiel op 06-19971139 en via e-mail op het adres rian@sportvisserijzwn.nl.

 


Martijn Westdorp is als medewerker jeugdzaken het aanspreekpunt voor verenigingen die jeugdactiviteiten willen organiseren. Samen met de jeugdcommissie van Sportvisserij Zuidwest Nederland probeert Martijn het jeugdwerk binnen  de hengelsportverenigingen te stimuleren om zo tot een groeiend aantal jeugdleden te komen. Daarnaast is Martijn actief als communicatiemedewerker en verantwoordelijk voor onder andere de website, social media en diverse pr-activiteiten.
Martijn is bereikbaar op maandag t/m donderdag op telefoonnummer 0162-691008 of mobiel op 06-47869083 en via e-mail op het adres martijn@sportvisserijzwn.nl.

Marja Damen is als telefoniste/secretarieel medewerkster een van de eerste aanspreekpunten wanneer je contact opneemt met Sportvisserij Zuidwest Nederland. Ook is Marja verantwoordelijk voor alle inkomende en uitgaande post. Marja is bereikbaar op maandag- t/m donderdagmiddag op telefoonnummer 0162-691000 en via e-mail op het adres marja@sportvisserijzwn.nl.