Commissie Visstandbeheer (FAV)

De visstandbeheercommissie adviseert het bestuur over visstandbeheer.
De voorzitter van de commissie is Jos van den Broek. De andere leden van de commissie zijn Sander Ruizeveld de Winter, Remco Schreuders en Ton van der Spiegel. De commissie geeft adviezen over het uitzetten van vis, de Kaderichtlijn Water en de vispasseerbaarheid van kunstwerken. Daarnaast onderhoudt de commissie contacten met Water Natuurlijk. De commissie wordt vanuit het bureau ondersteund door Wim de Vries.