Federatief Clubkampioenschap


Ook in 2017 zal Sportvisserij Zuidwest Nederland weer het Federatief Clubkampioenschap organiseren. Heel in het kort is dit een competitie tussen verenigingen. De opzet is vergelijkbaar met het KNVB-bekertoernooi bij het voetbal; twee verenigingen vissen tegen elkaar en de winnaar gaat door naar de volgende ronde. Uiteindelijk hou je drie verenigingen over die een finale tegen elkaar vissen. De winnende vereniging is de Clubkampioen van 2017. 

Elke vereniging die is aangesloten bij Sportvisserij Zuidwest Nederland kan zich opgeven voor deze competitie. Deelname is gratis!

Opzet
De deelnemende verenigingen worden door middel van loting aan elkaar gekoppeld. Hierbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met regionale spreiding, waar mogelijk vis je dus tegen een vereniging uit de eigen omgeving. De verenigingen bepalen zelf of ze één wedstrijd vissen of dat ze een thuis- en een uitwedstrijd zullen vissen. Bij één wedstrijd zal er geloot worden welke vereniging "thuis" vist. De “thuisspelende” vereniging bepaalt het viswater waarop gevist gaat worden. De twee verenigingen regelen de wedstrijd verder zelf; dus waar wordt gevist, wanneer wordt gevist enz.. Wel wordt er volgens een vast reglement gevist en moet de wedstrijd voor een bepaalde tijd gevist worden (eerste voorronde: vóór 1 mei 2017, tweede voorronde: vóór 1 juli 2017, derde voorronde: vóór 1 augustus ). 

Puntentelling
Winnaar is de vereniging met de meeste punten. De uitslag wordt opgemaakt op basis van de vijf beste resultaten per vereniging. Een vereniging kan dus meedoen met vijf vissers maar ook met bijvoorbeeld 20 vissers. Dit kunnen senioren zijn maar ook jeugdvissers (jonger dan 14 jaar op 1 januari 2017). Om de deelname van jeugdvissers te stimuleren krijgen jeugdvissers die zich in de punten vissen bonuspunten!

Organisatie
Zoals gezegd worden de voorrondes door de deelnemende vereniging zelf georganiseerd. Belangrijk is dat de wedstrijden in de eerste ronde gevist worden vóór 1 mei, zodat de tweede ronde in de maanden mei of juni gevist kunnen worden. De finale wordt georganiseerd door Sportvisserij Zuidwest Nederland. Ook tijdens de finale geldt dat de uitslag opgemaakt wordt op basis van de beste vijf vissers van één vereniging. De winnende vereniging ontvangt in ieder geval een clinic verzorgd door niemand minder dan Jan van Schendel maar er zijn ook prijzen voor de andere finalisten.  

Wil je jouw vereniging opgeven of wil je meer weten? Neem dan contact op met Ard Verheijen.