Update Benedenrivierengebied

0 3548
26 okt

Maandag 24 oktober zijn betrokkenen bij het Benedenrivierendossier door Sportvisserij Zuidwest Nederland op haar kantoor in Drimmelen bijgepraat over de problematiek die speelt in dit gebied. Zestien belangstellenden kregen uitleg van vier bestuursleden van Sportvisserij Zuidwest Nederland en twee juristen van Sportvisserij Nederland.

De kern van het probleem is dat de overheid diverse toestemmingen uitreikt aan beroepsvissers om met de zegen in de benedenrivieren te mogen vissen. In de huurovereenkomsten tussen de federatie en de Staat is dat voorbehoud gemaakt. In de loop der tijd is een aantal voorwaarden in deze toestemmingen echter aangepast: de periode waarin mag worden gevist werd uitgebreid van de winterperiode naar het hele jaar. En in plaats van alleen voorn en brasem mocht er op alle schubvis worden gevist; snoek en baars hoefden niet meer te worden teruggezet. In de toestemming voor het Haringvliet zijn deze fouten hersteld. Dat is winst.

Dalende visstand

In alle 12 bezwaar- en beroepszaken spelen de jaarlijkse onderzoeken van Imares een belangrijke rol: daaruit blijkt namelijk dat de visstand een duidelijke neerwaartse trend vertoont. Desondanks mag er nog steeds onbeperkt gevist worden op voorn en brasem als pootvis en soms nog andere vissoorten.
Onbeperkt vis onttrekken terwijl de bestanden van die soorten alsmaar dalen – en we niet weten hoe groot de vangstinspanning is en hoeveel vis er wordt onttrokken - is naar onze mening niet doelmatig. Wij maken daarom bezwaar tegen het feit dat de Kamer voor de Binnenvisserij de toestemmingen van de overheid en Staatsbosbeheer aan de beroepsvissers goedkeurt.

Tekortkomingen onderzoeksrapport

De Kamer voor de Binnenvisserij en de rechtbank Breda wijzen ons bezwaar steevast af met een verwijzing naar een rapport van Witteveen + Bos. Daarin wordt gesteld dat de visstand in 2012 geen tekenen van overbevissing liet zien omdat toen uit de lengte frequentie grafiek bleek dat alle jaarklassen voorkomen. Volgens ons bevat het rapport uit 2012 een aantal cruciale tekortkomingen en is ook bij een goede leeftijdsopbouw van belang dat er niet meer vis wordt onttrokken dan dat er bijkomt. Ook zijn we inmiddels vier jaar verder. De rechtszaak die betrekking heeft op de toestemmingen voor het vissen in de Biesbosch ligt inmiddels bij de hoogste rechter: de Raad van State. We zijn in afwachting van een hoorzitting. Voor alle zaken is de uitkomst van deze procedure van cruciaal belang.

Complimenten

In februari of maart volgt een nieuwe informatiebijeenkomst. Na een aantal goede discussies sloot voorzitter Eric Marteijn de avond af. Tijdens de rondvraag ontving Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Zuidwest Nederland complimenten van de aanwezigen voor hun inzet en de vooruitgang die is geboekt in het dossier ‘Volkerak-Zoommeer’.
Gerelateerde berichten
25 10 2016 Sport- en beroepsvisserij samen op het Volkerak-Zoommeer 0 4991 De visserij op het Volkerak-Zoommeer kent tumultueuze tijden. Het water verandert, de visstand verandert en de vangsten veranderen. Sportvissers zien hun vangsten al jaren gestaag teruglopen, terwijl de beroepsvissers nog altijd met grote zegens te werk gaan om vis uit dit water te halen. Dit is voor veel sportvissers onbegrijpelijk en dit voorjaar is commotie ontstaan over de visserij op het Volkerak-Zoommeer. Om die reden heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland in maart een informatiebijeenkomst georganiseerd om te luisteren naar de kritische geluiden van onze achterban. De afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan het maken van aanvullende afspraken met de beroepsvisserij wat geresulteerd heeft in het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Vereniging van Beroepsvissers van het Volkerak-Zoommeer en Sportvisserij Zuidwest Nederland. 28 09 2016 Onbegrijpelijke uitspraak rechtszaak staand wantvisserij Europoort en Maasvlakte 0 3234 De rechtbank heeft de voorlopige voorziening afgewezen die Sportvisserij Zuidwest Nederland had aangevraagd om de beroepsmatige staand wantvisserij in het Rotterdamse zeehavengebied stil te leggen. Tevens heeft de rechtbank in de hoofdzaak in het nadeel van de sportvisserij besloten. 05 04 2016 Rechtbank staat onbeperkte beroepsvisserij Biesbosch toe 0 10730 De rechtbank in Breda heeft de bezwaren van Sportvisserij Zuidwest Nederland en Sportvisserij Nederland tegen de onbeperkte beroepsmatige visserij in de Biesbosch afgewezen. De sportvisserijorganisaties beraden zich momenteel over het in beroep gaan tegen deze teleurstellende uitspraak. 25 01 2016 Update Benedenrivierengebied 0 3239 Vorig weekend is er weer een inventarisatie door ons uitgevoerd van het Benedenrivierengebied. Vanuit de lucht werden 62 sportvissers langs de kant geteld en op het water waren 63 vissersbootjes actief. Boven water zag het er mooi uit, maar hoe ziet het er eigenlijk onder water uit? Hoe is het met de visstand en vooral hoe zit het met de duurzaamheid van de visserij?

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.