Doorvaart Gat van Hawk blijft toegestaan voor sportvissers

0 2267
09 nov

In het kader van het beheerplan van het Natura 2000-gebied Voordelta zijn vijf rustgebieden aangewezen, bedoeld om de aanwezige natuurwaarden te beschermen. In de gebieden zijn menselijke activiteiten niet of alleen onder strikte voorwaarden toegestaan, zodat diverse vogelsoorten en zeehonden hier ongestoord kunnen rusten en foerageren. Eén van deze rustgebieden is het gebied ‘ Slikken van Voorne’, gelegen bij Oostvoorne. Binnen dit rustgebied ligt het Gat van Hawk, dat voor sportvissers een belangrijke vaarverbinding vormt tussen de haven en trailerhelling van Stellendam en diverse goede visstekken rondom de Maasvlakte.

Op 31 oktober is het zogenaamde Toegangsbeperkingsbesluit Slikken van Voorne gepubliceerd in de Staatscourant. In dit besluit zijn enkele aanvullende regels en uitzonderingen opgenomen voor wat betreft activiteiten in dit gebied.

Uitzondering

Een voor de sportvisserij zeer belangrijke uitzondering op de toegangsverbod is dat doorvaart van het rustgebied door het Gat van Hawk voor sportvissers gedurende het gehele jaar blijft toegestaan! Dit betekent dat de visgronden op de Maasvlakte gewoon bereikbaar blijven, zonder dat hiervoor ver omgevaren hoeft te worden. Reden voor deze uitzondering is dat uit een zogenaamde gebruikstoets is gebleken dat de doorvaart door sportvissers in de huidige intensiteit niet leidt tot significante verstoring voor de vogels in het gebied. Daarom is er ook geen reden om de doorvaart door sportvissers te verbieden.

Voorwaarden

Wel zijn er enkele voorwaarden verbonden aan deze uitzonderingspositie, bedoeld om de activiteit te reguleren. Zo is doorvaart alleen toegestaan voor leden van de bootvisverenigingen Zuidwest Nederland (Deltavissers), Delta Marien en De Honte, allen aangesloten bij Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvissers dienen zich bij doorvaart te kunnen identificeren door het tonen van een geldige VISpas van één van de genoemde verenigingen. Daarnaast geldt een maximum vaarsnelheid van 7 knopen (13 km/h). Door deze voorwaarden strikt in acht te nemen, kan deze uitzonderingspositie voor sportvissers ook voor de toekomst veilig worden gesteld.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.