Verkiezing vrijwilliger van het jaar

0 1996
09 mrt

Het bestuur van Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft besloten om twee vrijwilligers van het jaar te benoemen. Één vrijwilliger van het jaar welke door hengelsportverenigingen kan worden aangedragen en er wordt één federatieve vrijwilliger van het jaar gekozen door Sportvisserij Zuidwest Nederland. Hiermee komen de huidige verkiezingen; VIScoach en Jeugdvereniging van het jaar te vervallen.

De laatste jaren kwamen er steeds minder aanvragen binnen voor VIScoach- en Jeugdvereniging van het jaar. Bovendien is Sportvisserij Zuidwest Nederland van mening dat personen die naast vrijwilligerswerk voor de jeugd, veel ander vrijwilligerswerk verrichten voor hun vereniging, ook in aanmerking moeten komen voor de titel vrijwilliger van het jaar.

Federatieve vrijwilliger van het jaar

Sportvisserij Zuidwest Nederland kent inmiddels ruim 100 vrijwilligers die zich op één of andere manier inzetten voor de federatie. Bijvoorbeeld door actief te zijn binnen één van de commissies of werkgroepen of ze zijn actief als VISmeester, voeren sportvisserijtellingen uit of actief als controleur voor het project Paling over de Dijk.

Een door Sportvisserij Zuidwest Nederland in het leven geroepen commissie nomineert drie personen die zich het afgelopen jaar goed hebben ingezet voor de federatie. Het bestuur van Sportvisserij Zuidwest Nederland zal uiteindelijk een winnaar kiezen en is zelf van deelname uitgesloten.


Aanvraagprocedure vrijwilliger van het jaar

Hengelsportverenigingen kunnen gebruik maken van het aanvraagformulier om iemand aan te dragen die het verdient om in het zonnetje gezet te worden voor al zijn/haar vrijwilligerswerk voor de hengelsportvereniging. De verkiezingscommissie zal uiteindelijk drie personen nomineren en voordragen aan het bestuur van Sportvisserij Zuidwest Nederland waaruit een winnaar wordt gekozen. Het aanvraagformulier dient voor 1 april 2017 te worden opgestuurd naar info@sportvisserijzwn.nl


Huldiging en prijs

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 18 mei 2017 worden de winnaars bekend gemaakt en gehuldigd.