Nationaal Park van Wereldklasse! En nu?

0 1384
29 dec

Op 31 oktober is NLDelta Biesbosch-Haringvliet bekroond tot mooiste natuurgebied van Nederland! Voor de korte termijn heeft het Ministerie van Economische Zaken gevraagd om een plan in te dienen voor 2017 en 2018. Het prijzengeld van € 300.000 is hier direct aan gekoppeld.

Wanneer merk je iets van deze plannen?

De plannen in het Ambitieboek 'Dit is onze natuur' reiken ver in de tijd, maar het werkplan 2017-2018 is gericht op realisatie vóór 2019. In de loop van 2017 en in 2018 worden de eerste resultaten zichtbaar. In het voorjaar van 2017 wordt een elektric-event georganiseerd waarmee elektrisch varen onder de aandacht wordt gebracht. Het stimuleren van duurzaam varen gaat op termijn leiden tot kreken die alleen voor elektrische boten toegankelijk zijn. Verder wordt in 2017 voor het samenstellen van de recreatie-zoneringskaart en het ontwikkelen van meerdaagse arrangementen in gesprek met ondernemers gegaan. In 2018 maakt Biesbosch-Haringvliet onderdeel uit van een internationale campagne en wordt het ook in dat jaar voor toeristen mogelijk om bijzondere meerdaagse arrangementen te boeken.

Organisatie NLDelta Biesbosch-Haringvliet

Het vertalen van ambities in doelstellingen en het uitvoeren van plannen vraagt om regie. In 2017 wordt een regieteam samengesteld dat hiervoor verantwoordelijk is. In dit regieteam zitten vertegenwoordigers van de zes gebiedspartijen en de terrein beherende organisaties Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Vanuit de principes 'delen van lusten en lasten' en 'gebruik maken van elkaars kracht' werken zij samen om ervoor te zorgen dat de uitvoer van het programma wordt georganiseerd.

Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Zuidwest Nederland zijn bij de plannen betrokken.