Drongelens Kanaal weer bereikbaar voor vis

0 2057
20 mrt

Op 1 april start waterschap Aa en Maas met het restaureren van de Bovenlandse Sluis te Waalwijk. Dit Rijksmonument stamt uit 1898 en is nog steeds erg belangrijk voor de hoogwaterbescherming van ’s-Hertogenbosch en omgeving. De Bovenlandse Sluis wordt volledig gerestaureerd en op afstand bedienbaar gemaakt. Ook wordt een ‘vissluis’ aangelegd, zodat vissen vanuit de Maas het Drongelens kanaal op kunnen zwemmen. De werkzaamheden duren ongeveer een half jaar.

Het waterpeil van het Drongelens Kanaal is gemiddeld ongeveer 1 meter hoger dan het peil op de Maas. Vis kan dus niet vanaf de Maas het kanaal opzwemmen. Om dat toch mogelijk te maken, zonder grote bouwkundige ingrepen, wordt één van de doorgangen van de sluis ingericht als ‘vissluis’. Zo kan de vis het kanaal op, wat goed is voor soortenrijkdom.