Informatiebijeenkomst Benedenrivierengebied

0 2818
27 mrt

Maandag 20 maart zijn betrokkenen bij het Benedenrivierendossier door Sportvisserij Zuidwest Nederland op haar kantoor in Drimmelen weer bijgepraat over de problematiek die speelt in het gebied. Veertien belangstellenden kregen uitleg over diverse onderwerpen en werden in de gelegenheid gesteld punten van aandacht te benoemen en vragen te stellen.

Problematiek

Momenteel spelen er nog twaalf bezwaar- en beroepszaken. De Kamer voor de Binnenvisserij en de rechtbank Breda wijzen de door ons aangedragen bezwaren met betrekking tot de ongelimiteerde benutting van de visstand af onder verwijzing naar een rapport van Witteveen + Bos waarin wordt gesteld dat de visstand - in 2012 - geen tekenen van overbevissing liet zien. Naar mening van Sportvisserij (Zuidwest) Nederland bevat het rapport uit 2012 een aantal cruciale tekortkomingen. Bovendien geeft het rapport van Witteveen+Bos slechts een momentopname weer en zegt het niets over de langjarige ontwikkelingen van de visstand. Ook zijn we inmiddels vier jaren verder waarbij de rapporten van IMARES wel duidelijke dalende trends van de visbestanden laten zien. Deze rapporten worden echter steeds aan de kant geschoven, omdat ze niet specifiek genoeg zouden zijn.

Raad van State

De rechtszaak die betrekking heeft op de toestemmingen voor het beroepsmatig vissen in de Biesbosch ligt inmiddels bij de hoogste bestuursrechter; de Raad van State. De zitting is op 22 mei bij de Raad van State, Kneuterdijk 22 te Den Haag, waarbij alle belangstellenden bij deze worden uitgenodigd om deze zitting bij te wonen.

VBC

In principe dienen er afspraken gemaakt te worden tussen beroeps- en sportvisserij over het beheer van de visstand in een zogenaamde visstandbeheercommissie (VBC). De opgerichte VBC Benedenrivierengebied en Haringvliet functioneert echter niet.

Overige onderwerpen

Verder is er gesproken over het oprichten van een Brancheorganisatie voor de hengelsport. Hiervoor zijn door enkele sportvissers de eerste initiatieven genomen. Tevens is het belang van geschikt (jeugd)viswater met een goed visbestand dichtbij huis nog maar eens benadrukt en er is gesproken over een goede afstemming tussen partijen van andere onderwerpen. Daarnaast werd nog maar eens benadrukt hoe belangrijk het is dat sportvissers misstanden en stroperij blijven melden!

Vervolg

Na de uitspraak van de Raad van State zal gekeken worden of er nog een vervolg wordt gegeven aan deze informatie/netwerkbijeenkomsten. Belangstellenden worden tijdig hierover geïnformeerd.
Gerelateerde berichten
31 01 2017 Geschikt viswater voor de jeugd is belangrijk! 0 2603 In januari 2016 organiseerde Sportvisserij Zuidwest Nederland in samenwerking met Sportvisserij Nederland bijeenkomsten met als titel HSV 2.0, Aan de slag met je vereniging. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we het gehad over de ambities van onze verenigingen. Verenigingen gaven aan met name ambities te hebben op het gebied van visstandbeheer, contact met overheden en jeugd. 26 10 2016 Update Benedenrivierengebied 0 2396 Maandag 24 oktober zijn betrokkenen bij het Benedenrivierendossier door Sportvisserij Zuidwest Nederland op haar kantoor in Drimmelen bijgepraat over de problematiek die speelt in dit gebied. Zestien belangstellenden kregen uitleg van vier bestuursleden van Sportvisserij Zuidwest Nederland en twee juristen van Sportvisserij Nederland. 25 10 2016 Sport- en beroepsvisserij samen op het Volkerak-Zoommeer 0 3360 De visserij op het Volkerak-Zoommeer kent tumultueuze tijden. Het water verandert, de visstand verandert en de vangsten veranderen. Sportvissers zien hun vangsten al jaren gestaag teruglopen, terwijl de beroepsvissers nog altijd met grote zegens te werk gaan om vis uit dit water te halen. Dit is voor veel sportvissers onbegrijpelijk en dit voorjaar is commotie ontstaan over de visserij op het Volkerak-Zoommeer. Om die reden heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland in maart een informatiebijeenkomst georganiseerd om te luisteren naar de kritische geluiden van onze achterban. De afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan het maken van aanvullende afspraken met de beroepsvisserij wat geresulteerd heeft in het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Vereniging van Beroepsvissers van het Volkerak-Zoommeer en Sportvisserij Zuidwest Nederland.