Voorstel Visverbod Leiden afgewezen

0 5423
12 apr

Op 6 april 2017 heeft de Gemeenteraad van Leiden het door de lokale afdeling van de Partij Van De Dieren (PvdD) voorgestelde visverbod met een grote meerderheid afgewezen.

Tijdens de raadscommissie-vergadering van februari dit jaar gaf de fractie van de PvdD aan een derde poging voor het instemming brengen van een motie strekkende tot een visverbod Leiden te overwegen. Hierop heeft de Hengelaarsbond Leiden en omstreken als lokale belangenbehartiger haar rol opgepakt en in nauwe samenwerking met zowel Sportvisserij Zuidwest Nederland als Sportvisserij Nederland het voorstel gemotiveerd ontraden.

Op 23 maart bleek tijdens de raadscommissie-vergadering dat de motie in overwegende mate niet gedragen zou worden door de overige gemeenteraadsfracties. Dit beeld werd bevestigd tijdens de gemeenteraadsvergadering alwaar de motie met 30 stemmen tegen en 8 voor werd afgewezen. Na twee eerdere pogingen in 2012 en 2014 is dit de eerste keer dat het voorstel daadwerkelijk in stemming werd gebracht. Sportvisserij Zuidwest Nederland is blij voor de sportvisserij in Leiden en omstreken met dit duidelijke, democratische signaal van de Gemeenteraad.
Gerelateerde berichten
Facebook reacties