Waterschap Aa en Maas steunt sportvisserij-initiatieven

0 1506
19 apr

Waterschap Aa en Maas nodigt je uit om sportvisserij-initiatieven binnen haar beheergebied in te dienen. Dit, om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage tot €2.500,- incl. BTW, waarbij de co-financiering maximaal 50% bedraagt. Deze initiatieven dienen samen te hangen met recreatief medegebruik van de wateren van Aa en Maas en bij te dragen aan de waterschapsdoelstellingen. Waterbeleving, -cultuurhistorie, -educatie, zichtbaarheid werk waterschap en participatie zijn hierbij richtinggevend.

Aanvraag indienen?

Heb je een initiatief en wil je weten of je in aanmerking komt voor financiële bijdrage? Dan adviseert Waterschap Aa en Maas, voordat je een aanvraag indient, om contact met ze op te nemen voor een eerste check. Als uit deze check blijkt dat jouw aanvraag voor co-financiering in aanmerking komt, hebben ze de volgende info nodig:

  • contactgegevens;
  • een tekstuele beschrijving (wat betreft het, doel) i.c.m. een tekening of plan, afhankelijk van de aard van het initiatief;
  • een prijsopgaaf of offerte om een inschatting te kunnen maken van de hoogte van het co-financieringsbedrag.

Reactietermijn waterschap

Waterschap Aa en Maas streeft ernaar om binnen vier weken duidelijkheid te bieden over de aanvraag. Ook geven zij aan hoe hoog het bedrag zal zijn en vóór welke datum dit bedrag zal worden overgemaakt. Hierbij geldt het principe wie het eerst komt wie het eerst maalt.

Voorbeelden

Het onderhouden/wijzigen van visstekken kan hierbij als co-financieringsvoorbeeld dienen.

Vragen?

Heb je vragen? Hiertoe dien je contact op te nemen met het Waterschap Aa en Maas via (088) 17 88 000 of per mail via info@aaenmaas.nl. Aanvragen zullen op het moment worden doorgeleid naar Arthur Thomas.