Verslag Algemene Ledenvergadering 2017

0 1451
01 jun

Op donderdagavond 18 mei vond de Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij Zuidwest Nederland plaats. Net als voorgaande jaren konden de genodigden eerst gebruik maken van een heerlijke maaltijd. De opkomst bestond uit 56 aanwezige verenigingen.

De vergadering startte dit jaar met een presentatie van voorzitter Eric Marteijn en er werd stilgestaan bij de overledenen.

De Algemene Ledenvergadering stemde verder in met alle financiële stukken die door penningmeester Wil van Gils werden gepresenteerd.

Op de agenda stond tevens een Statutenwijziging. Om te stemmen voor deze Statutenwijziging was het vereiste quorum niet aanwezig. Hierover zal tijdens een 2e Algemene Ledenvergadering gestemd gaan worden. Deze 2e Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op dinsdag 13 juni 2017.

Door Eric Marteijn en Björn Schutz werd er een presentatie gegeven waarin onze ambities werden gepresenteerd en waardoor er een voorstel tot contributieverhoging werd gedaan aan de vergadering. Dit voorstel voor contributieverhoging werd door de vergadering verworpen.

Arnout Barel van HSV het Wachtertje en Olga de Natris van HSV ’t Tipke werden gekozen tot vrijwilligers van het jaar.

De heer Willem Thoen is herkozen als bestuurslid.

Gerelateerde berichten
Facebook reacties