Waterschap Hollandse Delta en Sportvisserij Zuidwest Nederland hebben beet

0 2029
27 jun

Afgelopen 22 juni hebben waterschap Hollandse Delta en Sportvisserij Zuidwest Nederland een meerjarige overeenkomst getekend over de huur van viswateren in het waterschapgebied. Met de ondertekening van de overeenkomst heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland een van de beste vislocaties van Europa veiliggesteld voor haar leden en (inter)nationale viswedstrijden.

We zijn er bijzonder trots op dat we goede afspraken hebben kunnen maken over het gebruik van dit super wedstrijdwater. Zowel nationaal als internationaal is er grote belangstelling om hier te kunnen vissen”, vertelt Eric Marteijn, voorzitter van Sportvisserij Zuidwest Nederland.

De reden voor de populariteit van het kanaal door Voorne is dat in het voorjaar witvis massaal vanuit het Haringvliet het kanaal optrekt om te paaien in de rietoevers langs het kanaal. In de periode van eind maart tot eind mei zijn er dan goede vangsten te behalen.

Betrokken heemraad Cok Sas van waterschap Hollandse Delta licht toe: “Wij zijn verheugd omdat wij met deze overeenkomst goede afspraken op papier hebben staan. Als waterschap hebben wij ons te houden aan nationale en Europese verplichtingen. In de overeenkomst die nu gesloten is, is daar ruimte voor. En, de sportvisserij in ons gebied heeft nu prachtige locaties tot haar beschikking.”

De meerjarige overeenkomst regelt dat voor de komende zes jaar duurzaam en verantwoordelijk wordt omgegaan met viswateren, waaronder het kanaal door Voorne maar ook het Brielse Meer. Ook is rekening gehouden met belangen van andere betrokkenen zoals Sportvisserij Nederland, verschillende gemeenten en bewoners in het waterschapgebied.