Samenwerking tussen Sportvisserij Zuidwest Nederland en ATKB

0 935
12 jul

Op 11 juli hebben Johan van Giels, projectleider van ATKB (AquaTerra-KuiperBurger) en Björn Schutz, directeur van Sportvisserij Zuidwest Nederland een toestemming visstandbemonstering met beroepsvisstuigen ondertekend welke geldig is voor een periode van twee jaar. ATKB voert jaarlijks vele onderzoeken uit naar de visstand in wateren van Sportvisserij Zuidwest Nederland.

In navolging van Stichting RAVON heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland wederom een langdurige toestemming afgegeven aan een organisatie en diens medewerkers. Met deze toestemming wordt de procedure die voorafgaand aan een onderzoek versneld, waarmee waterbeheerders en ATKB gebaat zijn. Wanneer de rapportages van de onderzoeken zijn afgerond, worden deze gedeeld, zodat Sportvisserij Zuidwest Nederland de gegevens voor het visstandbeheer in haar wateren kan gebruiken. Naast het delen van onderzoeksresultaten, wordt ook een verdere samenwerking ingezet op het gebied van visonderzoek.