Zandsuppletie stranden Schouwen-Duiveland

0 1013
12 jul

Naar verwachting start Rijkswaterstaat vanaf 1 september 2017 met een strandsuppletie op Schouwen-Duiveland. Er wordt gewerkt aan de Westkop Schouwen, strandpaal 10 – 12 en strandpaal 14 – 17. In totaal wordt er iets meer dan 1 miljoen m3 zand aangebracht. Hiervoor geldt dat er tijdelijk hinder op het strand kan zijn en dat geldt dus ook voor sportvissers.


Aanpak

Elke vier jaar stelt Rijkswaterstaat een plan op voor het onderhoud aan de Nederlandse kust. Regelmatig worden er metingen verricht om te bepalen waar onderhoud nodig is. Deze gegevens worden vergeleken met de basiskustlijn. Als de kust op een plek afneemt en kleiner wordt dan deze basiskustlijn, dan is op die locatie onderhoud nodig en wordt er dus zand aangebracht.


Het daadwerkelijke afgezette werkterrein betreft echter slechts enkele honderden meters. Per werkdag zal zich dit verplaatsen over het strand.

Meer informatie

Meer informatie over het programma kustlijnzorg, zandsuppleties, de planning van de nieuwe werkzaamheden, de gevolgen, de procedure, kustlijnkaarten en meer kun je vinden op de website van Rijkswaterstaat.