Ook in 2017 subsidie voor afgesloten wateren

0 2051
14 jul

Net als vorig jaar heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland een subsidieregeling speciaal voor afgesloten wateren in het leven geroepen. Veel verenigingen beschikken over een visvijver of een ander afgesloten water. Deze wateren worden steeds populairder nu er met name voor recreatie-, wedstrijdvissers en jeugd steeds minder te beleven is op het “open water”.

Net als vorig jaar kan er subsidie worden aangevraagd voor het uitzetten van vis, creëren van schuilmogelijkheden en maatregelen om de draagkracht van het water te vergroten. Maatregelen om de draagkracht te vergroten zijn bijvoorbeeld bijvoeren en inrichtingsmaatregelen.
Wat wel anders is ten opzichte van 2016 is dat er onderscheid wordt gemaakt in de vergoeding voor kweekvis enerzijds en duurzame brasem anderzijds. Ook wordt bij maatregelen voor wateren die zijn ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren een hoger percentage van de kosten vergoed dan bij wateren die niet zijn ingebracht. Wat ook nieuw is is dat, indien er meer dan de gereserveerde €10.000,- wordt aangevraagd, verenigingen die eerder al subsidie ontvingen dit jaar niet voor subsidie in aanmerking komen.

Aanvragen kunnen van 1 augustus 2017 tot 1 december 2017 worden ingediend waarna het bestuur in haar vergadering van oktober beslist over het toekennen van de subsidie. Subsidieaanvragen dienen te bestaan uit:
  • •Een factsheet/visstandbeheerplan van het water waarvoor de maatregel geldt.
  • •Een omschrijving van de aard en omvang van de voorgenomen maatregelen.
  • •Een begroting en planning voor uitvoering van de maatregelen.
  • •In geval van visuitzetting: beschrijving van hoeveelheden, vissoorten en leveranciers

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met Ard Verheijen.

Klik hier voor de volledige subsidieregeling.
Gerelateerde berichten
Facebook reacties