Kans op vissterfte in de zomer, wat moet je doen?

0 1442
20 jul

Het warme zomerweer kan er voor zorgen dat in sommige wateren vissterfte ontstaat. Vooral grote vissen drijven dood aan het wateroppervlak of happen naar lucht. Wat is er aan de hand? Zomersterfte is een natuurlijk verschijnsel en komt door de extreme watertemperatuur en daarmee een gebrek aan zuurstof.

Oorzaak

Zomersterfte treedt vooral op in kleine(re), bijvoorbeeld afgesloten ondiepe wateren. De oorzaak van deze sterftes is vaak de hoge watertemperatuur in combinatie met een dikke baggerlaag en weelderige plantengroei. Onder deze omstandigheden is de afbraaksnelheid van organische stoffen door bacteriën hoog, net zoals de zuurstofopname van planten. Dit hoge zuurstofgebruik en de minder oplosbaarheid van zuurstof in warmer water zorgt ervoor dat er maar weinig zuurstof over blijft voor vissen. Aangezien 's nachts geen zuurstof geproduceerd wordt door waterplanten, terwijl de opname van zuurstof wel doorgaat, is de zuurstofconcentratie van een water in de vroege ochtend op zijn laagst. Dit is dan ook de periode waarin meestal het zuurstoftekort voor vissen optreedt.

Zomersterfte treedt ook op in wateren waarin door hevige regenval in korte tijd (onweer!) riooloverstorten in werking treden. Hierdoor kan het zuurstofgehalte in zeer korte tijd sterk afnemen. Door de afbraak van het organisch materiaal dat met zo’n overstort meekomt kunnen ook giftige afbraakproducten zoals ammoniak ontstaan.

Natuurlijk verschijnsel met risico’s

Zomersterfte is in principe een natuurlijk verschijnsel, waarbij een deel van de vissen dood gaat. Ten gevolge van achterstallig baggeronderhoud en de genoemde riooloverstorten, kunnen echter ernstige situaties voordoen waarbij (nagenoeg) alle vissen doodgaan. Dergelijke vissterftes leiden, afgezien van dierenleed, tot overlast (stank) en vermindering van de sportvisserijmogelijkheden voor de eerstvolgende maanden en soms zelfs jaren.

Sportvissers dienen zelf ook rekening te houden met de lage(re) zuurstofconcentraties van het water. Rek de dril van een vis niet onnodig lang, aangezien de vis bij de hoge watertemperaturen eerder uitgeput kan raken. Ultralicht materiaal is ook niet aan te raden en het is eigenlijk raadzaam om tijdens de heetste zomerdagen de vissen te ontzien en de hengels in de schuur te houden.

Hoe te handelen

Het is van belang om in geval van calamiteiten, zoals vissterfte door riooloverstorten en overige vissterfte door bijvoorbeeld waterschaarste of botulisme, direct contact op te nemen met de betreffende waterbeheerder. De waterbeheerder zal zo spoedig mogelijk het water bezoeken, de dode vis ruimen en zoveel mogelijk vis proberen te redden door onder andere noodbeluchters te plaatsen.

Naast het melden van vissterfte aan de waterbeheerder, vragen wij je om ook jouw hengelsportvereniging en Sportvisserij Zuidwest Nederland (0162 - 68 72 60) te informeren. Hengelsportverenigingen kunnen met vrijwilligers de waterbeheerder een helpende hand toereiken en zo de vissterfte tot een minimum beperken.

Bekijk hier een overzicht van de waterschappen en calamiteitennummers. 

Zuurstofmeter te leen

Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft enkele zuurstofmeters aangeschaft die geleend kunnen worden door aangesloten verenigingen. Verenigingen kunnen deze zuurstofmeters gebruiken om bij mogelijke problemen met de zuurstofhuishouding van een viswater, het zuurstofgehalte gedurende een bepaalde periode nauwkeurig te meten. Verenigingen die hier gebruik van willen maken, kunnen contact opnemen met Sportvisserij Zuidwest Nederland.


Vissterfte in De Veste in Goes

Bij De Veste in Goes houden de gemeente Goes en waterschap Scheldestromen de waterkwaliteit momenteel nauwlettend in de gaten. De afgelopen dagen heeft het deel van De Veste, ter hoogte van de Westsingel, te maken met vissterfte. Volgens het waterschap is de oorzaak zuurstoftekort. Door aanhoudende droogte, hoge temperaturen en een grote hoeveelheid vis in de vijver, komen vissen nu in de problemen. Een klein honderdtal vissen is geruimd en afgevoerd.

Het advies is om contact met het water te vermijden en bij het water even niet te vissen of hond uit te laten. De komende dagen zijn medewerkers van de gemeente en het waterschap dagelijks bij De Veste te vinden om de situatie in de gaten te houden. Het zuurstoftekort is een natuurlijk verschijnsel dat vanzelf weer over moet gaan bij neerslag en/of lagere omgevingstemperatuur.

Gerelateerde berichten
Facebook reacties