Overlast staand want op Walcherse stranden

0 3710
23 aug

Sportvisserij Zuidwest Nederland ontvangt de afgelopen dagen verschillende meldingen en klachten over de staand wantvisserij op de Walcherse stranden. Deze meldingen zijn vergelijkbaar met de klachtenhausse van 2015, waarbij het dezelfde visser betrof. De staand wantvisserij is voor vergunninghouders toegestaan, maar de manier van vissen is – zeker in het toeristenseizoen – onwenselijk voor badgasten en sportvissers. Daarnaast is het een gerichte visserij op zeebaars, wat volgens onze informatie momenteel niet is toegestaan. Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft de kwestie aangekaart bij de gemeenten Vlissingen en Veere, het ministerie van Economische Zaken en de NVWA.

Waarde sportvisserij
De Walcherse stranden behoren tot de beste zeevisstekken van Nederland. Vanuit binnen- en buitenland komen vele duizenden sportvissers naar Zeeland om er vanaf dijk en strand te vissen. De sportvisserij levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de vrijetijdseconomie van de provincie Zeeland. “Maar beroepsvissers vissen voor hun brood” wordt er vaak gezegd. Dat is waar, maar een goede visstand waar sportvissers op afkomen levert de regionale economie veel meer op door uitgaven in hengelsportwinkels, horeca, jachthavens en op campings en vakantieparken. Berekend is dat een door de sportvisser gevangen zeebaars 15 - 20 keer zoveel geld oplevert dan wanneer deze door een beroepsvisser wordt gevangen en verkocht! 


 
Onwenselijke situatie
Door deze staandwantvisserij en de manier van vissen wordt de sportvisserij en het toerisme aangetast. Netten worden pal voor sportvissers en badgasten uitgezet en vis – veelal zeebaars – wordt weggevangen en door de wijze van vissen verstoord. Daarnaast leveren de netten die tot op het strand worden gezet een gevaar op voor badgasten. De netten staan in de nabijheid van zwemmers en de vissersboten varen tot kort op het strand. In 2015 hebben wij de gemeente Veere al gevraagd om tijdens het badseizoen een verbod op de visserij met staand want in de eerste 200 meter vanaf het strand in de APV op te nemen. Helaas is daar destijds afwijzend op gereageerd. 
 
Zeebaarsmaatregelen
Het zeebaarsbestand staat zwaar onder druk en daarom heeft de Europese Unie voor 2017 onder andere ingevoerd dat staandwantvissers maximaal 1200 kg zeebaars per jaar mogen aanlanden. Hierbij geldt voor alle staandwantvissers dat het onvermijdbare bijvangst betreft. In onze ogen is de staandwantvisserij zoals deze voor de Walcherse stranden plaatsvindt echter gerichte visserij op zeebaars waarbij het overgrote deel van de vangst uit zeebaars bestaat.

Controle en handhaving
De NVWA is de landelijke organisatie die bevoegd is om beroepsvissers te controleren en waar nodig handhavend op te treden. Wij hebben de NVWA dan ook verzocht om de betreffende vissers te controleren op de geldende regels en voorwaarden. Tevens hebben wij de lokale overheden gevraagd een zelfde verzoek in te dienen bij de NVWA.

Als je zelf overlast ervaart van deze staandwantvisserij of vormen van visstroperij signaleert, kan je dit via deze link tevens bij ons melden.

Meer achtergronden over de vorm van staand wantvisserij, de waarde van de sportvisserij in Zeeland en de problematiek kan je vinden in onderstaande berichten.
Gerelateerde berichten
29 07 2015 Update staand want visserij rondom Walcheren 0 2746 De staand want visserij rondom Walcheren houdt de gemoederen aardig bezig. De afgelopen weken is door enkele beroepsvissers intensief gevist langs de stranden van Walcheren en de Zeedijk bij Westkapelle. Deze visserij heeft er niet alleen voor gezorgd dat vele sportvissers letterlijk achter het net visten, maar ook dat grote aantallen sportvissers door de verstorende manier van vissen geen schub meer wisten te vangen. Zeer frustrerend voor de vele toeristen die juist naar Walcheren komen om een hengeltje uit te gooien. Daarnaast heeft de wijze van vissen voor veel opschudding gezocht bij badgasten, aangezien de netten soms op nog geen 20 meter van zwemmers uitgevaren worden. 16 07 2015 Staand want visserij rondom Walcheren frustreert sportvissers 0 4702 De afgelopen weken heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland veel klachten ontvangen over de wijze van staand want visserij op de stranden van Walcheren. Enkele beroepsvissers vissen hier rondom de paalhoofden op een nogal verstorende wijze. Met behulp van veel (motor)lawaai wordt de vis actief het staand want in gejaagd. Een doorn in het oog voor sportvissers op de stranden en op de zeedijk van Walcheren zijn te vinden. Niet alleen wordt er veel vis – met name zeebaars – weggevangen, maar de overige vis wordt door het kabaal verjaagd. Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft de visserijkundige ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken om uitleg gevraagd. Duidelijk is geworden dat de betreffende vissers voor een groot deel van de stranden van Walcheren helemaal niet mogen vissen. De NVWA heeft de beroepsvissers aangesproken op hun visgedrag. De douane en NVWA houden de beroepsvissers momenteel in de gaten. Tevens gaat Sportvisserij Zuidwest Nederland in gesprek met de gemeente Veere om deze belangrijke locaties voor de Nederlandse zeesportvisserij zo interessant mogelijk te houden.