Koi Herpes Virus oorzaak vissterfte wateren Steenbergen

0 989
29 aug

De medio augustus geconstateerde vissterfte in west-noordwestelijke wateren rond Steenbergen is vrijwel zeker veroorzaakt door het Koi Herpes Virus. Dat is gebleken uit onderzoek op één van de kadavers bij Wageningen Bioveterinary Research, een gespecialiseerd laboratorium in Lelystad. De oorsprong van dit virus is onbekend.

Medio augustus 2017 zijn er tientallen dode karpers aangetroffen in west-noordwestelijke wateren rond Steenbergen en westelijke wateren rond Oudenbosch. In de media is hierover berichtgeving verschenen. Waterschap Brabantse Delta heeft eerst onderzocht of eventuele vervuiling van het water de oorzaak zou kunnen zijn van deze vissterfte. Daar is geen aanleiding toe gebleken. In samenwerking met het waterschap is er in opdracht van Sportvisserij Zuidwest Nederland een tweetal kadavers - één uit Steenbergen en één uit Oudenbosch - veiliggesteld en aangeboden aan het Laboratorium voor Vis-, schaal- en schelpdierziekten van Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad. Op basis van het kadaver uit de Steenbergse wateren is vastgesteld dat de karper is gestorven aan het Koi Herpes Virus (KHV). Of de karper uit Oudenbosch ook KHV had kon niet meer vastgesteld worden, omdat de karper al te lang dood was en niet bruikbaar voor de test. Het virus is onschadelijk voor de mens.

Koi Herpes Virus

Dit virus is voor het eerst aangetroffen bij koikarpers en kan makkelijk overspringen naar gewone karpers en tot een sterfte van het gehele bestand leiden. Een geneesmiddel of behandeling is er helaas niet. Inmiddels heeft dit virus huisgehouden in vele landen, waaronder Israël, de Verenigde Staten, maar ook diverse landen uit midden Europa. Kort geleden zijn er ook besmettingen in Groot-Brittannië geconstateerd. Daar loopt een bestrijdingsprogramma en ruimt men de karpers van een KHV ziekte-uitbraak. De verschijnselen van KHV-ziektezijn o.a. ingevallen ogen, apathisch gedrag en ontstoken, vlekkerige kieuwen. De eigen weerstand van iedere geïnfecteerde vis is bepalend voor zijn overlevingskansen. Een uitbraak is veelal kort maar hevig en is temperatuurs-afhankelijk: Visziekte door KHV treedt doorgaans op tussen 15°C en 28°C, en boven de 28°C wordt ziekte geremd, maar blijft het virus, gebonden aan karper wel aanwezig.

Meldplicht van KHV-ziekte

Daar voor deze virusziekte een wettelijke melding geldt zijn de NVWA en het Ministerie van Economische Zaken door het onderzoeksinstituut geïnformeerd. Sportvisserij Zuidwest Nederland in Drimmelen heeft de gemeenten Steenbergen en Halderberge geïnformeerd, net als de hengelsportverenigingen in de omgeving. Op de gedeelten van het water waar de kadavers van de vissen zijn aangetroffen zijn geen visrechten uitgegeven en voor zover bekend geen vissen uitgezet. Het is niet bekend hoe het virus op deze locatie in het water terecht is gekomen. Naar wij hebben begrepen zijn er Inmiddels geen dode karpers meer aangetroffen. 

Verspreiding virus voorkomen

Het virus is alleen ziekteverwekkend voor de karper en koi, Cyprinus carpio en niet ziekteverwekkend voor andere vissoorten en andere (huis-)dieren. Het virus is ook onschadelijk voor de mens. Verspreiding van visziekten kan worden voorkomen door vissen niet over te zetten van het ene naar een ander water en door netten waarin vis wordt geland te drogen en idealiter te desinfecteren. Het overzetten of ongecontroleerd uitzetten is niet alleen illegaal maar ook zeer onverantwoord, want ogenschijnlijk gezonde vissen kunnen drager van een virus zijn. Bij voorkeur dient er niet te worden gevist in een water waar een visziekte heerst of onlangs (karper)sterfte is opgetreden. In elk water kunnen door natuurlijke oorzaak één of enkele karpers of andere vissen sterven. Worden er echter grotere aantallen (meer dan vijf) dode vissen aangetroffen, maak dan melding van de sterfte op www.meldpuntwater.nl. Via dit centrale platform wordt de melding direct doorgezet naar de juiste instantie. Of neem contact op met het waterschap. Die zorgt voor het verantwoord ruimen van de kadavers.

Gerelateerde berichten
Facebook reacties