Verschuivingen in functies en werkzaamheden bij Sportvisserij Zuidwest Nederland

0 1274
20 sep

Per 1 september 2017 heeft een aantal medewerkers van Sportvisserij Zuidwest Nederland een andere functie en/of werkzaamheden gekregen.

Emiel Derks is per 1 maart jl. aangewezen als adjunct directeur/senior belangenbehartiger. Hij richt zich met name op beleidsmatige zaken en op de belangenbehartiging in ons gehele werkgebied.

Martijn Westdorp wordt belangenbehartiger Zeeland en medewerker communicatie. Hij zal de Zeeuwse verenigingen gaan ondersteunen en bovendien valt ook de zeesportvisserij binnen zijn werkzaamheden. Martijn neemt hierbij een groot deel van de werkzaamheden van Emiel Derks over. Daarnaast blijft Martijn actief als communicatiemedewerker verantwoordelijk voor onder andere de website, social media en diverse pr-activiteiten.

Petra Peeters krijgt de jeugd volledig onder haar hoede. Als medewerkster jeugdzaken is zij hét aanspreekpunt voor verenigingen die jeugdactiviteiten willen organiseren en blijft ze coördinator van de vislessen.

Ester Hamers gaat naast haar huidige werkzaamheden als financieel medewerkster het bestuur en de directie ondersteunen.

Bekijk hier een volledig overzicht van alle medewerkers en de daarbij behorende functies.