Maatregelen na vissterfte Holy-wijk Vlaardingen

0 1747
05 okt

De gemeente Vlaardingen, het Hoogheemraadschap Delfland, en Sportvisserijbelangen Delfland (SVBD) gaan samenwerken om vissterfte en vertroebeling van water tegen te gaan in de Holy-wijk. Afgelopen maandag kwamen verschillende meldingen binnen over dode en naar lucht happende vissen direct na afloop van onderhoudswerkzaamheden aan de oever. Het hoogheemraadschap is direct na melding van vissterfte begonnen met het extra doorspoelen om meer zuurstofrijk water in de Holy-wijk te krijgen om meer vissterfte te voorkomen.

Overleg

Er is direct een overleg gepland tussen gemeente, hoogheemraadschap en SVBD om te bekijken hoe soortgelijke vissterfte in de toekomst te kunnen voorkomen. Tijdens dit overleg is afgesproken om te onderzoeken of er gebruik gemaakt kan worden van een voortgetrokken maaiboot in plaats van een motor. Door de omwoeling van de motor in de ondiepe oeverzone ontstaan namelijk zeer lage zuurstofwaarden.

Dode vissen na onderhoudswerkzaamheden in Vlaardingen

Extra maatregelen en afspraken

Om de zuurstofwaarden optimaal te houden zal in het vervolg in vroeg stadium met actief doorstromen worden begonnen. Daarnaast zal er later in het jaar, bij een lagere watertemperatuur, gestart worden met het weghalen van het riet. Bij de aanbesteding van nieuwe bestekken proberen gemeente en hoogheemraadschap duurzaam onderhoud door de aannemer te stimuleren. Ook het contact tussen partijen wordt geoptimaliseerd om op die manier in de toekomst sneller te kunnen anticiperen op (dreigende) vissterfte. Er wordt op korte termijn een volgend overleg gepland om vervolgafspraken te maken.

Goede samenwerking

De partijen zijn ondanks deze aanleiding tevreden over de samenwerking en de gemaakte afspraken. De SVBD en Sportvisserij Zuidwest Nederland vragen daarom om begrip bij sportvissers. De vissterfte in de Holy-wijk leidde tot verontwaardigde reacties op sociale media. Zowel SVBD als Sportvisserij Zuidwest Nederland nemen nadrukkelijk afstand van ongepaste reacties. Deze berichten kunnen niet alleen de vereniging schaden maar de gehele sportvisserij en het vele goede werk van veel vrijwilligers.
Gerelateerde berichten
Facebook reacties