Vissen Dobbeplas voor de camera (video)

0 1687
15 nov

Enkele weken geleden voerden veldmedewerkers van Sportvisserij Nederland een visstandbemonstering uit op de Dobbeplas bij Nootdorp. Zij kregen daarbij bezoek van ecoloog Ernst, hij is ecoloog bij het hoogheemraadschap van Delfland en presenteert het YouTube-programma 'Ernst's Onderwaterwereld'.In dit programma geeft Ernst de kijkers inzicht in de onderwaterwereld en deze aflevering gaat speciaal over vissen.
En vissen waren er genoeg te zien, zo kwamen er verschillende snoeken, prachtige zeelten en flinke karpers boven water!Door de visstandbemonstering op de Dobbeplas hoopt het Hoogheemraadschap van Delfland inzicht te krijgen in de effecten van maatregelen die zijn getroffen in dit water. Zo is er door het Hoogheemraadschap een aantal jaar geleden een dam met stuw aangelegd tussen het zwemwatergedeelte van de plas en het krekensysteem. De stuw is recent nog aangepast om de vismigratie mogelijkheden tussen beide delen zoveel mogelijk te optimaliseren. Door meermaals de visstand te bemonsteren wordt gekeken wat het effect van de geplaatste dam is op de visstand.

De Dobbeplas is bij sportvissers vooral bekend als goed zeeltwater. De zeelt heeft verder nog een speciale functie in het water als bestrijder van zwemmersjeuk. Deze vis voedt zich onder andere met slakjes waarvan bekent is dat ze parasieten met zich meedragen die zwemmersjeuk kunnen veroorzaken. Zo is de 'Tinca tinca' belangrijk voor zowel de vissende als de zwemmende recreant!
Gerelateerde berichten
Facebook reacties