Onderzoek visstand Volkerak-Zoommeer

0 3955
15 nov

Sportvisserij Zuidwest Nederland en de Vereniging van Beroepsvissers van het Volkerak-Zoommeer laten de komende weken de visstand van het Volkerak-Zoommeer onderzoeken. Onderzoeksbureau ATKB zal dit uitgebreide onderzoek uitvoeren. Dit onderzoek is een herhaling van het onderzoek van 2008. De uitkomsten van dit onderzoek zullen samen met alle beschikbare gegevens over de visstand en visserij – waaronder hengelvangstregistraties en onttrekkingen van de beroepsvissers – door een groep gerenommeerde visserijdeskundigen tegen het licht worden gehouden. Nadien zal een nieuw visplan worden opgesteld, waarin ook de huidige quota voor brasem en snoekbaars worden geëvalueerd.

Samenwerking sport- en beroepsvisserij

Het visstandsonderzoek op het Volkerak-Zoommeer vloeit voort uit de afspraken die Sportvisserij ZWN en de Vereniging van Beroepsvissers van het VZM met elkaar hebben gemaakt in het najaar van 2016. Naast dit visstandsonderzoek hebben sport- en beroepsvisserij samen gewerkt aan het vergroten van de transparantie over de visserij en zijn aanvullende afspraken gemaakt over de controle en handhaving. Zo vindt er meer controle plaats op de zegenvisserij en is een sanctioneringssysteem overeengekomen. De controles door BOA’s van Sportvisserij ZWN vinden plaats met een financiële bijdrage vanuit de Vereniging van Beroepsvissers van het VZM.

Planning onderzoek

Het visstandsonderzoek vindt plaats in de weken 47, 48 en 49. Het onderzoek wordt uitgevoerd met de stortkuil en de zegen. Omdat het doorzicht in het Volkerak-Zoommeer groot is, wordt het onderzoek net als in 2008 in de donkerperiode uitgevoerd. Na het meten van de vangst wordt de vis direct op de vangstlocatie teruggezet. Tijdens het onderzoek wordt geen vis onttrokken.

Fuikenvisserij aal en wolhandkrab

Met ingang van 1 december 2017 in het westelijk deel van het (Krammer)Volkerak weer vrijgegeven voor de visserij met fuiken op aal en wolhandkrab. Het (Krammer)Volkerak was tot op heden gesloten voor de visserij op deze soorten, omdat de gehaltes dioxines en pcb’s in aal en wolhandkrab boven de gestelde norm lagen. Het oostelijk deel van het (Krammer)Volkerak, grofweg ten oosten van een denkbeeldige noord-zuidlijn oostelijk van de monding van het Schelde-Rijnkanaal, is nog altijd gesloten voor de fuikenvisserij. Op het Zoommeer en het zuidelijke Schelde-Rijnkanaal mag overigens ook met fuiken op aal en wolhandkrab worden gevist. Deze wateren zijn nooit gesloten geweest.

Gerelateerde berichten
01 08 2017 Feestelijke opening vernieuwde trailerhelling Galathese Haven 0 6386 Op dinsdag 1 augustus opende Arend-Jan van der Vlugt (wethouder gemeente Goeree-Overflakkee), Hans Bal (eigenaar Paviljoen Sluishaven) en Eric Marteijn (voorzitter van Sportvisserij Zuidwest Nederland) tijdens een feestelijke bijeenkomst de vernieuwde trailerhelling in de Galathese Haven bij Ooltgensplaat. 20 06 2017 Visserij op het Volkerak-Zoommeer 0 3637 Op het Volkerak-Zoommeer wordt gevist door zowel de sport- als de beroepsvisserij. Deze partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het visstandbeheer. Bij sportvissers bestaat soms onduidelijkheid of zelfs onbegrip over de beroepsmatige visserij op het Volkerak-Zoommeer. 09 05 2017 Hengelvangsten Volkerak-Zoommeer 2016 0 7955 Uit de snoekbaarsrapportage 2016 van het Volkerak-Zoommeer blijkt dat de interesse voor het vissen en meenemen van snoekbaars na enkele mindere jaren weer in de lift zit. Ruim 350 sportvissers hadden in 2016 een onttrekkingsvergunning voor snoekbaars op het Volkerak-Zoommeer. 25 10 2016 Sport- en beroepsvisserij samen op het Volkerak-Zoommeer 0 5804 De visserij op het Volkerak-Zoommeer kent tumultueuze tijden. Het water verandert, de visstand verandert en de vangsten veranderen. Sportvissers zien hun vangsten al jaren gestaag teruglopen, terwijl de beroepsvissers nog altijd met grote zegens te werk gaan om vis uit dit water te halen. Dit is voor veel sportvissers onbegrijpelijk en dit voorjaar is commotie ontstaan over de visserij op het Volkerak-Zoommeer. Om die reden heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland in maart een informatiebijeenkomst georganiseerd om te luisteren naar de kritische geluiden van onze achterban. De afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan het maken van aanvullende afspraken met de beroepsvisserij wat geresulteerd heeft in het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Vereniging van Beroepsvissers van het Volkerak-Zoommeer en Sportvisserij Zuidwest Nederland.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.