Update Benedenrivierengebied

0 3000
23 nov

Op woensdag 15 november 2017 zijn betrokkenen bij het Benedenrivierendossier door Sportvisserij Zuidwest Nederland op haar kantoor in Drimmelen weer bijgepraat over de problematiek die speelt in dit gebied. De aanwezigen konden vragen stellen en kregen uitleg over de diverse rechtszaken en onderwerpen die momenteel spelen.

Stand van zaken Benedenrivieren

De zaak over de beroepsmatige zegenvisserij in de Biesbosch is inmiddels behandeld door de Raad van State. Er is tegen de uitspraak geen beroep meer mogelijk. Er zal in de toekomst hoe dan ook echter een nieuw visstand onderzoek moeten komen omdat het laatste grote visstand onderzoek plaatsvond in het najaar van 2012.

Er lopen nog wel diverse rechtszaken over toestemmingen voor de zegenvisserij buiten de Biesbosch. Daarnaast wil Sportvisserij Zuidwest Nederland door in gesprek te gaan met partijen zoals Staatsbosbeheer, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO), de provincies en NetVISwerk zoeken naar samenwerking om tot een meer duurzame wijze van bevissing te komen. Dit proces kost tijd en vergt daarom geduld van de sportvissers.

Ter sprake kwam ook dat het van belang is om alert te blijven op misstanden/stroperij en hiervan melding te blijven maken bij Sportvisserij Zuidwest Nederland.

Staand wantvisserij Europoort

Op dit moment lopen er ook nog twee rechtszaken over de staand want visserij in het Europoortgebied. De rechtszaak die Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft aangespannen is begin oktober behandeld bij de Raad van State. De uitspraak werd op 13 november jl. voor zes weken uitgesteld. De tweede rechtszaak die loopt is aangespannen door Wout van Leeuwen. Die zaak wordt op 29 januari 2018 behandeld bij de Raad van State in Den Haag.

Ontwikkeling beroepsvisserij

Met ingang van 1 december 2017 is het westelijk deel van het (Krammer)Volkerak weer vrijgegeven voor de visserij met fuiken op aal en wolhandkrab. Het (Krammer)Volkerak was tot die datum gesloten voor de visserij op deze soorten, omdat de gehaltes dioxines en pcb’s in aal en wolhandkrab boven de gestelde norm lagen.

Er heeft inmiddels ook een aantal goede gesprekken plaatsgevonden tussen Sportvisserij ZWN en RvO, maar ook met enkele beroepsvissers in het gebied waarbij er enkele afspraken zijn gemaakt over de visserij. Bijvoorbeeld op de Lithse Ham, Hollands Diep en Volkerak- Zoommeer. Tevens gaan wij als federatie binnenkort in gesprek met de nieuwe contactpersonen binnen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over handhaving.

Tijdens de informatiebijeenkomst werd een oproep gedaan om geen fuiken, netten of andere spullen van beroepsvissers kapot te maken. Vaak is deze beroepsmatige bevissing namelijk legitiem en door de vernielingen dreigen wij viswater te verliezen. Wees als sportvisser dus altijd ambassadeur voor de sportvisserij.

Volkerak-Zoommeer als voorbeeld

De verstandhouding met de beroepsvissers op het Volkerak-Zoommeer is erg goed en daar zijn wij blij mee. Na tien jaar zal er weer een visstandonderzoek gedaan worden. Uiteindelijk zal er een nieuw visplan voor het Volkerak-Zoommeer opgesteld gaan worden.

Oprichting Brancheorganisatie

Vanuit de informatiebijeenkomsten over het Benedenrivierengebed is het idee ontstaan om de krachten te bundelen en een brancheorganisatie op te richten voor hengelsportwinkeliers, groothandels en andere ondernemers die hun geld verdienen in de hengelsport. Initiatiefnemer Wilfred van Nunen gaf aan dat er momenteel een werkgroep aan de slag is en dat met steun van Sportvisserij Nederland hier verder invulling aan wordt gegeven. Samen met deze brancheorganisatie zal de weg naar de politiek worden gezocht.
Gerelateerde berichten
15 11 2017 Onderzoek visstand Volkerak-Zoommeer 0 3912 Sportvisserij Zuidwest Nederland en de Vereniging van Beroepsvissers van het Volkerak-Zoommeer laten de komende weken de visstand van het Volkerak-Zoommeer onderzoeken. Onderzoeksbureau ATKB zal dit uitgebreide onderzoek uitvoeren. Dit onderzoek is een herhaling van het onderzoek van 2008. De uitkomsten van dit onderzoek zullen samen met alle beschikbare gegevens over de visstand en visserij – waaronder hengelvangstregistraties en onttrekkingen van de beroepsvissers – door een groep gerenommeerde visserijdeskundigen tegen het licht worden gehouden. Nadien zal een nieuw visplan worden opgesteld, waarin ook de huidige quota voor brasem en snoekbaars worden geëvalueerd. 22 09 2017 Cruisen tijdens World Crank Cup 2017 0 3173 Op 5 en 6 oktober is het eindelijk zover, de 2017 editie van de World Crank Cup op ons Benedenrivierengebied! De Europese top van de roofvisserij zal 2 dagen lang de roofvis in en rondom de Biesbosch belagen met als hoofdprijs de felbegeerde World Crank Cup en jij kan erbij zijn als VIP! 31 08 2017 Rechtszaak Biesbosch gestrand bij Raad van State 0 4244 De Raad van State oordeelt in hoger beroep dat de toestemmingen om met de zegen in de Biesbosch op schubvis te mogen vissen terecht zijn goedgekeurd door de Kamer voor de Binnenvisserij. Hiermee wordt een eerdere uitspraak van de rechtbank bevestigd. De uitspraak van de Raad van State is een bittere pil voor de sportvisserij in haar acties om duurzaam een gezonde natuurlijke visstand te waarborgen en te bevorderen. 25 04 2017 Vraag en antwoord: beroepsvisserij in en rondom de Biesbosch 0 7188 Naar aanleiding van de nachtelijke visserij van Visserijbedrijf Klop op donderdag 30 maart 2017 op de Nieuwe Merwede en de daaropvolgende berichtgeving en de petitie 'Stop beroepsvisserij zonder quota in Nationaal Park de Biesbosch' ontvangt Sportvisserij Zuidwest Nederland veel vragen over de beroepsvisserij in en rondom Nationaal Park De Biesbosch. 19 04 2017 Rechtszaak Benedenrivieren 0 5011 Op 22 mei vindt bij de Raad van State in Den Haag – de hoogste rechter – een belangrijke zitting plaats over de beroepsvisserij in de Biesbosch. De uitspraak hiervan kan van groot belang zijn voor de vele zaken die er lopen over de beroepsmatige visserij in de Benedenrivieren. 27 03 2017 Informatiebijeenkomst Benedenrivierengebied 0 4268 Maandag 20 maart zijn betrokkenen bij het Benedenrivierendossier door Sportvisserij Zuidwest Nederland op haar kantoor in Drimmelen weer bijgepraat over de problematiek die speelt in het gebied. Veertien belangstellenden kregen uitleg over diverse onderwerpen en werden in de gelegenheid gesteld punten van aandacht te benoemen en vragen te stellen. 25 10 2016 Sport- en beroepsvisserij samen op het Volkerak-Zoommeer 0 5753 De visserij op het Volkerak-Zoommeer kent tumultueuze tijden. Het water verandert, de visstand verandert en de vangsten veranderen. Sportvissers zien hun vangsten al jaren gestaag teruglopen, terwijl de beroepsvissers nog altijd met grote zegens te werk gaan om vis uit dit water te halen. Dit is voor veel sportvissers onbegrijpelijk en dit voorjaar is commotie ontstaan over de visserij op het Volkerak-Zoommeer. Om die reden heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland in maart een informatiebijeenkomst georganiseerd om te luisteren naar de kritische geluiden van onze achterban. De afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan het maken van aanvullende afspraken met de beroepsvisserij wat geresulteerd heeft in het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Vereniging van Beroepsvissers van het Volkerak-Zoommeer en Sportvisserij Zuidwest Nederland.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.