Visstandonderzoek Volkerak-Zoommeer afgerond

0 4067
07 dec

Onderzoeksbureau ATKB heeft in week 47 en 48 een uitgebreid visstandonderzoek uitgevoerd op het Volkerak-Zoommeer. Dit onderzoek is gedaan in opdracht van Sportvisserij Zuidwest Nederland en de Vereniging van Beroepsvissers van het Volkerak-Zoommeer. Het onderzoek is een herhaling van het onderzoek uit 2008. De uitkomsten van dit onderzoek zullen samen met alle beschikbare gegevens over de visstand en visserij – waaronder hengelvangstregistraties en onttrekkingen van de beroepsvissers – door een groep gerenommeerde visserijdeskundigen tegen het licht worden gehouden. Vervolgens zal een nieuw visplan worden opgesteld.

Waarom dit onderzoek?

Het laatste grootschalige visstandonderzoek dateert alweer uit 2008. “Het afgelopen decennium is het Volkerak-Zoommeer sterk veranderd. Onder andere door de opmars van de quaggamossel is het water helderder geworden en nemen sport- en beroepsvissers een verandering in de visstand waar. Dit onderzoek geeft inzicht in deze veranderingen,” aldus Remco Schreuders (bestuurslid Water- en Visstandbeheer bij Sportvisserij Zuidwest Nederland). Het onderzoek is op dezelfde wijze en op dezelfde tijdstippen als in 2008 uitgevoerd om de resultaten goed te kunnen vergelijken. Zowel met de zegen als de stortkuil is in diepe en ondiepe delen van het Volkerak-Zoommeer in de donkerperiode (van circa 17:00 uur – 6:00 uur) gevist. 


Samenwerking sport- en beroepsvissers

Naast de beroepsvissers zijn verschillende bestuurders van hengelsportverenigingen en sportvissers mee geweest met het onderzoek. “Er is een uitstekende samenwerking tussen beide groeperingen als het gaat om visstandbeheer en controle en handhaving,” aldus Frank Mous (secretaris van de Vereniging van Beroepsvissers van het Volkerak-Zoommeer). Zo vinden er bijvoorbeeld controles plaats door BOA’s van Sportvisserij Zuidwest Nederland met een financiële bijdrage vanuit de Vereniging van Beroepsvissers van het Volkerak-Zoommeer. Jaarlijks komt men verschillende keren bijeen in de visstandbeheercommissie (VBC) en wordt er een gezamenlijk visplan opgesteld. 


Eerste resultaten

Het is nog even wachten op de rapportage, maar we kunnen in ieder geval melden dat er meer dan twintig verschillende vissoorten zijn gevangen. Zoals verwacht is er veel grote (55 – 65 cm) brasem boven water gekomen. Echter, naast grote brasems is er opvallend veel blankvoorn gevangen en was de variatie in roofvis (baars, snoek en snoekbaars) groot. “Deze visuele waarnemingen passen bij onze verwachtingen, namelijk dat het Volkerak-Zoommeer de laatste decennia veranderd is van een brasem-snoekbaars in de richting van een snoek-blankvoorn viswatertype,” aldus Emiel Derks (Adjunct directeur van Sportvisserij Zuidwest Nederland). Het overgrote deel van de gevangen vis was in uitstekende conditie. Uiteraard is alle gevangen vis is na het meten en wegen weer levend teruggezet.
Gerelateerde berichten
15 11 2017 Onderzoek visstand Volkerak-Zoommeer 0 3954 Sportvisserij Zuidwest Nederland en de Vereniging van Beroepsvissers van het Volkerak-Zoommeer laten de komende weken de visstand van het Volkerak-Zoommeer onderzoeken. Onderzoeksbureau ATKB zal dit uitgebreide onderzoek uitvoeren. Dit onderzoek is een herhaling van het onderzoek van 2008. De uitkomsten van dit onderzoek zullen samen met alle beschikbare gegevens over de visstand en visserij – waaronder hengelvangstregistraties en onttrekkingen van de beroepsvissers – door een groep gerenommeerde visserijdeskundigen tegen het licht worden gehouden. Nadien zal een nieuw visplan worden opgesteld, waarin ook de huidige quota voor brasem en snoekbaars worden geëvalueerd. 20 06 2017 Visserij op het Volkerak-Zoommeer 0 3637 Op het Volkerak-Zoommeer wordt gevist door zowel de sport- als de beroepsvisserij. Deze partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het visstandbeheer. Bij sportvissers bestaat soms onduidelijkheid of zelfs onbegrip over de beroepsmatige visserij op het Volkerak-Zoommeer. 09 05 2017 Hengelvangsten Volkerak-Zoommeer 2016 0 7955 Uit de snoekbaarsrapportage 2016 van het Volkerak-Zoommeer blijkt dat de interesse voor het vissen en meenemen van snoekbaars na enkele mindere jaren weer in de lift zit. Ruim 350 sportvissers hadden in 2016 een onttrekkingsvergunning voor snoekbaars op het Volkerak-Zoommeer. 25 10 2016 Sport- en beroepsvisserij samen op het Volkerak-Zoommeer 0 5804 De visserij op het Volkerak-Zoommeer kent tumultueuze tijden. Het water verandert, de visstand verandert en de vangsten veranderen. Sportvissers zien hun vangsten al jaren gestaag teruglopen, terwijl de beroepsvissers nog altijd met grote zegens te werk gaan om vis uit dit water te halen. Dit is voor veel sportvissers onbegrijpelijk en dit voorjaar is commotie ontstaan over de visserij op het Volkerak-Zoommeer. Om die reden heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland in maart een informatiebijeenkomst georganiseerd om te luisteren naar de kritische geluiden van onze achterban. De afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan het maken van aanvullende afspraken met de beroepsvisserij wat geresulteerd heeft in het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Vereniging van Beroepsvissers van het Volkerak-Zoommeer en Sportvisserij Zuidwest Nederland.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.