Wijziging in (tijdelijke) spitgebieden Schelphoek en Sint Annaland

0 3938
21 dec

Vanwege de zandsuppleties die Rijkswaterstaat in het verleden heeft uitgevoerd op de spitgebieden bij de Oesterdam en de Schelphoek heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland twee tijdelijke spitgebieden erbij gekregen bij de Oesterdam en Sint Annaland. De twee NB-wetvergunningen van deze tijdelijke gebieden verlopen dit jaar.


Spitgebied Schelphoek

De Schelphoek op Schouwen-Duivenland is één van de toplocaties voor zeeaaswinning door sportvissers. Het reguliere spitperceel is in september 2011 als proeflocatie voor het tegengaan van de zandhonger gebruikt. Hierdoor is het voor een groot deel bedekt met een laag zand. Ter compensatie van het tijdelijke verlies aan areaal heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland t/m 2017 een perceel verkregen aangrenzend aan het huidige spitgebied.

Vergunning loopt af

Inmiddels is het spitgebied bij Schelphoek Oost (trailerhelling Schelphoek, dijkpaal 80 – strekdam ca. dijkpaal 97) volledig hersteld en de vergunning van het tijdelijke spitgebied 15b. Schelhoek Oost (strekdam ca. dijkpaal 97) – meest zuidelijke strekdam (ca. dijkpaal 100) verloopt dit jaar.

Vanwege de grote belangstelling van zeeaasspitters voor dit tijdelijke gebied – vanwege de aanwezigheid van zagers – heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland de Provincie Zeeland (vergunningverlener) gevraagd om de vergunning te verlengen. Vanwege ‘hoge natuurwaarden’ is hier helaas geen gehoor aan gegeven. Dit betekent dat er vanaf 1-1-2018 niet meer gespit mag worden op het tijdelijke gebied 15b. Schelphoek Oost (strekdam ca. dijkpaal 97) tot meest zuidelijke strekdam (ca. dijkpaal 100).

Fout in aanvullingslijst 2018

Per abuis is dit spitgebied wel opgenomen in de aanvullingslijst van de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2018. Deze fout zal in de aankomende digitale aanvullingslijst meteen hersteld worden. Tevens zullen er frequente controles plaatsvinden.

Spitgebied Oesterdam

Een deel van het spitgebied bij de Oesterdam (nr. 7) is door de aanleg van de Veiligheidsbuffer in 2013 onder een dikke laag zand komen te liggen. Ter compensatie heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland vergunning verkregen voor een tijdelijk spitgebied bij Sint Annaland vanaf dijkpaal 825 (kabelbord) tot aan de haven van Sint Annaland. Ook de vergunning van dit tijdelijke spitgebied (nr. 9b) verloopt eind 2017 en ook hiervoor heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland verlenging aangevraagd.


Herstel Oesterdam

Het spitgebied bij de Oesterdam is nog verre van hersteld. Vanwege de dikke laag zand zal dit voorlopig ook nog niet in de oorspronkelijke staat terugkeren. Geschat wordt dat er op spitgebied de Oesterdam op nog maar zo’n 20% valt te spitten t.o.v. vóór de zandsuppletie in 2013. Overigens mag er op het hele spitgebied bij de Oesterdam wel gespit worden, behalve op de gedeeltes waar zeegras voorkomt (dit is een algemene vergunningsvoorwaarde).

Wijziging spitgebied Sint Annaland (9B)

Per 1 januari 2018 mag er gespit worden tussen de Grote Nol (dijkpaal 817) tot de haven van Sint Annaland. Dit betekent dat er op het gedeelte tussen dijkpaal 825 (Kabelbord) en de Grote Nol (dijkpaal 817) niet meer gespit mag worden.

Momenteel is Sportvisserij Zuidwest Nederland nog in overleg met diverse partijen om ook op dit gedeelte weer te mogen spitten in de toekomst. Zodra hier meer duidelijkheid over komt, dan zullen wij dit vermelden op onze website.Gerelateerde berichten
04 08 2015 Sportvisserij en Natura 2000 Deltawateren 0 2816 Het Natura 2000 Beheerplan van de Deltawateren heeft de afgelopen weken ter inzage gelegen. Sportvisserij Zuidwest Nederland is van meet af aan nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van dit beheerplan. Het Natura 2000 Beheerplan Deltawateren beschrijft welke maatregelen nodig zijn om de bijzondere planten, dieren en hun leefomgeving in het deltagebied te beschermen en ervoor te zorgen dat die blijven bestaan. Aangezien deze maatregelen in de praktijk vaak samen gaan met het afsluiten van gebieden op of langs het water, heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland zich de afgelopen tijd verdiept in de deze plannen. Omdat niet alle mogelijke gevolgen voor de sportvisserij duidelijk zijn verwoord en omdat eerder gemaakte afspraken niet als zodanig in de plannen zijn opgenomen, hebben wij een zienswijze ingediend. 02 09 2013 Nieuw spitgebied Sint Annaland 0 3317 Goed nieuws voor de zeevissers die zelf hun portie zeepieren of zagers verzamelen: het aantal spitgebieden is uitgebreid! Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor extra spitgebieden. Uit Delta tij, de sportvisserijvisie van de Zuidwestelijke Delta, kwam duidelijk naar voren dat zeevissers steeds meer moeite hebben om voldoende zeeaas bij elkaar te spitten. Uitbreiding van spitgebied Oesterdam en een nieuw spitgebied nabij Sint Annaland zorgen ervoor dat zeevissers de komende jaren ruime keuze hebben uit geschikt spitareaal. 27 08 2013 Schelphoek weer volwaardig spitgebied 0 4976 In september 2011 is Rijkswaterstaat begonnen met de zandsuppletie op het spitgebied de Schelphoek. In januari 2012 heeft Rijkswaterstaat de zandsuppletie afgerond. Momenteel zijn we weer bijna twee jaar verder en heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland de Schelphoek nogmaals bekeken wat de effecten zijn van deze zandsuppletie. 30 05 2013 Extra spitmogelijkheden 0 2412 Goed nieuws voor de zeevissers die zelf hun portie zeepieren of zagers verzamelen: vanaf eind 2013 wordt het aantal spitgebieden uitgebreid! Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor extra spitgebieden. Uit Delta tij, de sportvisserijvisie van de Zuidwestelijke Delta, kwam duidelijk naar voren dat zeevissers steeds meer moeite hebben om voldoende zeeaas bij elkaar te spitten. Uitbreiding van spitgebied Oesterdam (nr. 7) en een nieuw spitgebied nabij Sint Annaland zorgen ervoor dat zeevissers de komende jaren ruime keuze hebben uit geschikt spitareaal. 09 04 2013 Groen licht voor Veiligheidsbuffer Oesterdam 0 2432 Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en de provincie Zeeland werken gezamenlijk aan een grootschalig en innovatief proefproject: het aanleggen van de Veiligheidsbuffer Oesterdam.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.