Spitgebied Sint Annaland weer volledig toegankelijk voor spitters

0 3642
13 mrt

Afgelopen week heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland toestemming gekregen van provincie Zeeland om weer volledig te mogen spitten op het spitgebied 9B vanaf het strandje van Sint Annaland tot aan dijkpaal 825 (Kabelbord). De vergunning vanuit de Wet Natuurbescherming loopt tot en met 2021.

Pieren spitten

Sportvisserij Zuidwest Nederland zet zich in voor het behoud van spitgebieden om ook in de toekomst voldoende zeeaas voor de zeesportvisserij te kunnen garanderen. Sportvisserij Zuidwest Nederland huurt ruim 30 percelen rondom de Ooster- en Westerschelde waar je zeeaas zoals zeepieren en zagers kunt spitten. Je dient hiervoor in bezit te zijn van een VISpas, ZeeVISpas of een wormenspitvergunning. De wormenspitvergunning is verkrijgbaar in onze webwinkel.

Voorwaarden pieren spitten

De exacte beschrijvingen van de spitvakken zijn te vinden in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren, de Lijst van Zeeviswateren en in de wormenspitvergunning. Het spitten van zeeaas mag uitsluitend plaatsvinden binnen de daartoe bestemde spitvakken en uitsluitend van zonsopgang tot zonsondergang. De spitlocaties mogen alleen via bestaande dijkovergangen, schorpaden en/of per boot worden benaderd. Het spitten mag niet geschieden binnen een afstand van 25 m:
- uit de teen van de zeeweringen, gemeten vanaf de buitengrens van de steenstort;
- rondom/op oesterproefpercelen, hoofden, dammen of andere buitendijks gelegen waterstaatswerken;
- van schelpdierpercelen.

Men mag niet spitten op begroeide schorgebieden en zeegrasvelden en op plaatsen waar vaste bodemlagen als veen, concentraties levende schelpdieren e.d. aan de oppervlakte komen. Men mag niet dieper spitten dan tot 30 cm beneden de bovenkant van het slik. De ontgraven grond moet direct op de plaats van de ontgraving worden teruggelegd en gelijkmatig daarover worden verdeeld. Het machinaal winnen van zeeaas op schorren en droogvallend intergetijdengebied is verboden.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.