Enkele visstekken Maasvlakte afgesloten voor sportvissers

0 9183
19 mrt

Havenbedrijf Rotterdam heeft afgelopen week op een aantal locaties op de Maasvlakte verbodsborden (art. 461 WvS) geplaatst bij aanlegplaatsen voor schepen en hiermee zijn delen van enkele populaire visstekken komen te vervallen. De aanleiding hiervan was de overlast en schade door vissers.

In het veiligheidsoverleg met de Divisie Havenmeester (DHMR), Asset Management, Stadstoezicht en de Zeehavenpolitie is besloten om de borden te plaatsen bij ligplaatsen voor schepen bij de Yangtzehaven op de Antarticakade, bij de Amazonehaven/Missouriweg en bij de Ohiokade. 

De reden van het plaatsen van deze borden is dat zich de afgelopen maanden verschillende incidenten en risico verhogende omstandigheden hebben voorgedaan. Op de genoemde locaties liggen tankers met gevaarlijke stoffen en/of moeten deze tankers kunnen aanleggen. In de nabijheid van deze locaties is roken verboden, maar verschillende sportvissers hielden zich hier ondanks waarschuwingen niet aan, waardoor (brand)gevaarlijke situaties ontstaan. Daarnaast zijn de locaties primair bedoeld als aanlegplaats voor schepen/tankers waar het Havenbedrijf sowieso geen vissers wil hebben. Een deel van de sportvissers toont hier geen begrip voor en weigert te verkassen als een schip/tanker aan gaat leggen. Daarbij hebben verschillende schepen visdraad (dyneema) in de roterende delen gekregen, wat heeft geleid tot zeer hoge (directe) herstelkosten. 

Sportvisserij Zuidwest Nederland betreurt het dat ondanks grote inzet voor het behoud en de uitbreiding van sportvisserijmogelijkheden in het Rotterdamse zeehavengebied, de bevisbaarheid wederom is achteruit gegaan. Wij verzoeken sportvissers dan ook met klem om bij het vissen in dit unieke zeevisgebied netjes en zorgvuldig om te gaan met de omgeving, aanwijzingen op bebording en van handhavende instanties op te volgen, de scheepvaart in het gebied niet te hinderen en afval niet langs de waterkant te laten slingeren. Alleen op deze manier kan de sportvisserij in dit gebied worden behouden. 

Zie hieronder een kaartje met de locaties van de afsloten stekken:

Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.