Overleg met Sportvisserij Goeree-Overflakkee over Zuiderdiep

0 668
29 mrt

Op initiatief van Sportvisserij Zuidwest Nederland vindt er op dinsdag 10 april een overleg plaats over het Zuiderdiep samen met hengelsportvereniging Sportvisserij Goeree-Overflakkee (SGO).

Sportvisserij Zuidwest Nederland organiseert deze avond samen met terreinbeheerder Natuurmonumenten en met medewerking van watereigenaar Waterschap Hollandse Delta en de gemeente Goeree-Overflakkee. Sportvissers rondom het Zuiderdiep hebben hun zorgen geuit over de (indirecte) effecten van het kierbesluit op het door hun gehuurde en intensief beviste water. Dit viswater, waarvan Sportvisserij Goeree-Overflakkee het visrecht huurt, staat in de regio bekend als één van de top karperwateren. Door deze avond te organiseren willen de betrokken partijen de SGO niet alleen op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen maar hen ook nadrukkelijk betrekken in de toekomstige ontwikkelingen.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Sportvisserij Zuidwest Nederland en/of Sportvisserij Goeree-Overflakkee.