Beroepsvisser mag niet vissen op Volkerak van rechter

0 5879
30 mrt

In 2016 werd op een particulier deel van het Volkerak een beroepsvisser geverbaliseerd die zonder de juiste vergunningen met staand want viste. Diezelfde beroepsvisser vroeg vervolgens in 2017 aan de Kamer voor de Binnenvisserij om een huurovereenkomst goed te keuren. Op aandringen van Sportvisserij Zuidwest Nederland en de Vereniging van beroepsvissers van het Volkerak-Zoommeer gebeurde dit niet.

Administratief beroep afgewezen

De beroepsvisser had beroep ingesteld tegen het besluit van 24 maart 2017 dat de huurovereenkomst voor het volledig visrecht van een perceel in het Volkerak niet is goedgekeurd. De zitting heeft plaatsgevonden bij de rechtbank in Middelburg op 2 februari 2018. Ook in het beroep bij de Rechtbank van Middelburg werd de eis van de beroepsvisser dus afgewezen.

Visplan

De rechtbank heeft in overweging genomen dat het betreffende perceel wat de beroepsvisser wilde bevissen, direct grenst aan en ingesloten wordt door ruim 6.000 ha water waar Sportvisserij Zuidwest Nederland en de Vereniging van Beroepsvissers in het Volkerak-Zoommeer, al gedurende vele jaren het recht hebben om te vissen volgens een visplan. In de Visstandbeheercommissie Volkerak-Zoommeer is dit visplan tot stand gekomen. Hierin werken sport- en beroepsvissers met andere partijen samen aan een gezonde visstand en duurzame visserij. De verweerders hebben aangegeven dat de betreffende beroepsvisser onbedoeld profijt kan hebben van het gevoerde visbeheer zoals afgesproken in het visplan, terwijl hij geen lid is van de visstandbeheerscommissie. Daardoor is niet uitgesloten dat op het aangevraagde (kleine) perceel scholen vissen weggevangen kunnen worden en daarmee de visstand in het gebied onaanvaardbaar kan aantasten naast de onttrekking die op grond van het visplan zijn geoorloofd. De Kamer voor de Binnenvisserij kan niet aan leden van de visstandbeheerscommissie opleggen deze beroepsvisser toe te laten.

Sportvisserij Zuidwest Nederland is tevreden met deze uitspraak. De betreffende beroepsvisser kan binnen 6 weken na de uitspraak in hoger beroep gaan.
Gerelateerde berichten
07 12 2017 Visstandonderzoek Volkerak-Zoommeer afgerond 0 4066 Onderzoeksbureau ATKB heeft in week 47 en 48 een uitgebreid visstandonderzoek uitgevoerd op het Volkerak-Zoommeer. Dit onderzoek is gedaan in opdracht van Sportvisserij Zuidwest Nederland en de Vereniging van Beroepsvissers van het Volkerak-Zoommeer. Het onderzoek is een herhaling van het onderzoek uit 2008. De uitkomsten van dit onderzoek zullen samen met alle beschikbare gegevens over de visstand en visserij – waaronder hengelvangstregistraties en onttrekkingen van de beroepsvissers – door een groep gerenommeerde visserijdeskundigen tegen het licht worden gehouden. Vervolgens zal een nieuw visplan worden opgesteld. 23 11 2017 Update Benedenrivierengebied 0 3040 Op woensdag 15 november 2017 zijn betrokkenen bij het Benedenrivierendossier door Sportvisserij Zuidwest Nederland op haar kantoor in Drimmelen weer bijgepraat over de problematiek die speelt in dit gebied. De aanwezigen konden vragen stellen en kregen uitleg over de diverse rechtszaken en onderwerpen die momenteel spelen. 15 11 2017 Onderzoek visstand Volkerak-Zoommeer 0 3954 Sportvisserij Zuidwest Nederland en de Vereniging van Beroepsvissers van het Volkerak-Zoommeer laten de komende weken de visstand van het Volkerak-Zoommeer onderzoeken. Onderzoeksbureau ATKB zal dit uitgebreide onderzoek uitvoeren. Dit onderzoek is een herhaling van het onderzoek van 2008. De uitkomsten van dit onderzoek zullen samen met alle beschikbare gegevens over de visstand en visserij – waaronder hengelvangstregistraties en onttrekkingen van de beroepsvissers – door een groep gerenommeerde visserijdeskundigen tegen het licht worden gehouden. Nadien zal een nieuw visplan worden opgesteld, waarin ook de huidige quota voor brasem en snoekbaars worden geëvalueerd. 01 08 2017 Feestelijke opening vernieuwde trailerhelling Galathese Haven 0 6386 Op dinsdag 1 augustus opende Arend-Jan van der Vlugt (wethouder gemeente Goeree-Overflakkee), Hans Bal (eigenaar Paviljoen Sluishaven) en Eric Marteijn (voorzitter van Sportvisserij Zuidwest Nederland) tijdens een feestelijke bijeenkomst de vernieuwde trailerhelling in de Galathese Haven bij Ooltgensplaat. 20 06 2017 Visserij op het Volkerak-Zoommeer 0 3637 Op het Volkerak-Zoommeer wordt gevist door zowel de sport- als de beroepsvisserij. Deze partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het visstandbeheer. Bij sportvissers bestaat soms onduidelijkheid of zelfs onbegrip over de beroepsmatige visserij op het Volkerak-Zoommeer. 09 05 2017 Hengelvangsten Volkerak-Zoommeer 2016 0 7955 Uit de snoekbaarsrapportage 2016 van het Volkerak-Zoommeer blijkt dat de interesse voor het vissen en meenemen van snoekbaars na enkele mindere jaren weer in de lift zit. Ruim 350 sportvissers hadden in 2016 een onttrekkingsvergunning voor snoekbaars op het Volkerak-Zoommeer.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.