Vacatures Sportvisserij Zuidwest Nederland

0 3728
11 apr

Sportvisserij Zuidwest Nederland zoekt twee nieuwe bestuursleden (één dagelijks bestuurslid en één algemeen bestuurslid) en heeft daarnaast verschillende functies waar bestuurders aftredend en herkiesbaar zijn. De procedure is dat vacatures voor bestuursleden twee weken voorafgaand aan het versturen van de stukken van de algemene ledenvergadering aan de leden via de website van Sportvisserij Zuidwest Nederland bekendgemaakt worden. Heb jij bestuurservaring, ben jij een teamplayer en beschik je over een breed netwerk? Lees dan snel verder…


Conform het rooster van aftreden dienen de volgende bestuursfuncties te worden ingevuld:

Dagelijks bestuurslid - Voorzitter: Eric Marteijn – aftredend en herkiesbaar
Dagelijks bestuurslid - Secretaris: Ben Biondina – aftredend en niet herkiesbaar
Algemeen bestuurslid (zeesportvisserij): vacant
Algemeen bestuurslid (wedstrijden): Cees van Berlo – aftredend en herkiesbaar
Algemeen bestuurslid (visserij, controle en handhaving): Henk Embregts – aftredend en herkiesbaar

Wil van Gils, thans dagelijks bestuurslid - penningmeester, heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van secretaris. Indien Wil van Gils door de ALV wordt gekozen als secretaris, is ook de functie van dagelijks bestuurslid - penningmeester vacant. Vooruitlopend op deze mogelijke wisseling van functie, zoeken we ook kandidaten voor de functie penningmeester.

Wie zijn wij?
Sportvisserij Zuidwest Nederland is de overkoepeling van 229 plaatselijke hengelsportverenigingen die samen ruim 142.000 sportvissers vertegenwoordigen. Het belangengebied van Sportvisserij Zuidwest Nederland beslaat de gehele provincies Noord-Brabant en Zeeland en nagenoeg de hele provincie Zuid-Holland. Een enorme variatie in de omgeving, verstedelijking en mensen. We delen de ruimte op en langs het water met veel andere gebruikers en beheerders. Daar willen we mee in gesprek blijven en samenwerken.

Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft twaalf medewerkers in dienst waaronder één directeur, vier belangenbehartigers, één teamleider controle en handhaving, één medewerker communicatie en jeugdzaken, één medewerker financiële en administratieve zaken, één secretarieel administratief medewerker, één ondersteuner bestuurszaken en coördinator vislessen en twee BOA-ondersteuners.

Waar bestaat het bestuur van Sportvisserij Zuidwest Nederland uit?
Het bestuur van Sportvisserij Zuidwest Nederland bestaat uit negen bestuursleden. Drie dagelijks bestuursleden; voorzitter, secretaris en penningmeester en zes algemene bestuursleden met de portefeuilles ‘Wedstrijden’, ‘Visserij, Controle en Handhaving’, ‘Promotie, Communicatie en Voorzieningen’, ‘Water- en visstandbeheer’, ‘Zeesportvisserij’ en ‘Jeugd’.

Wie zoeken wij – algemene zaken alle bestuursleden?
De ideale kandidaat heeft de volgende achtergrond:
- Heeft ervaring met (verenigings)bestuur;
- Heeft een HBO/academisch werk- en denkniveau;
- Is minimaal een halve dag in de week beschikbaar voor de functie in geval van een algemeen bestuurslid. Een dagelijks bestuurslid is
  minimaal twee dagdelen per week beschikbaar;

En heeft de volgende persoonlijke eigenschappen/competenties:
- Communicatief en bestuurlijk sensitief;
- Kan leiding geven aan vergaderingen;
- Organisatietalent en teamplayer;
- Inspirerend, enthousiasmerend en positief;
- Bestuurlijk uithoudingsvermogen.

Om een goede geografische spreiding over het gebied van Sportvisserij Zuidwest Nederland te hebben, zijn we in het bijzonder op zoek naar kandidaten uit Zuid-Holland. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Specifieke zaken voor de verschillende functies:
Dagelijks bestuurslid - Voorzitter:
- Heeft ruime ervaring met het leidinggeven aan teams/organisaties;
- Heeft (ruime) ervaring met het voeren van personeelsbeleid;
- Is een verbinder met andere partijen en onderhoudt bestuurlijke contacten, in lijn met ons beleidsplan “Samen naar buiten!”;
- Affiniteit met de hengelsport is een pré, maar is niet beslist noodzakelijk.

Dagelijks bestuurslid - Secretaris:
- Heeft (ruime) ervaring in vergelijkbare functie(s);
- is bestuurlijk verantwoordelijk voor interne en externe communicatie;
- is bestuurlijk verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarverslag;
- is bestuurlijk verantwoordelijk voor het verzorgen van uitnodigingen, agenda, notulen van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen;
- Affiniteit met de hengelsport is een pré, maar is niet beslist noodzakelijk.

Dagelijks bestuurslid – Penningmeester:
- Heeft (ruime) ervaring met de financiële administratie, het opstellen van begrotingen, jaarrekeningen en het beheersen van budgetten;
- Zorgt – ondersteund door financieel medewerkster en directeur van Sportvisserij Zuidwest Nederland – voor het beheer van de kas en
  bankrekeningen;
- Zorgt – ondersteund door financieel medewerkster en directeur van Sportvisserij Zuidwest Nederland – voor het betalen van
  rekeningen;
- Zorgt – ondersteund door financieel medewerkster en directeur van Sportvisserij Zuidwest Nederland – voor het opstellen van het
  financieel jaarverslag, het controleren van de financiële stukken met de Financiële Adviescommissie (FAC) en de accountant, het
  opstellen van de begroting en het doen van voorstellen voor eventuele afdrachtwijziging;
- Affiniteit met de hengelsport is een pré, maar is niet beslist noodzakelijk.
Algemeen bestuurslid (zeesportvisserij): 
- Heeft interesse in zeeviswedstrijden;
- Toont betrokkenheid- en heeft kennis van zaken op het gebied van de
  zeesportvisserij.

Algemeen bestuurslid (wedstrijden):
- Heeft ambitie om het beleidsplan “Als team naar de top” binnen Sportvisserij 
  Zuidwest Nederland tot uitvoering te brengen;
- Toont betrokkenheid- en heeft kennis van zaken op het gebied van de 
  wedstrijdvisserij (bij voorkeur op zowel zoet als zout water).
- Is beschikbaar in weekenden voor het bijwonen van (een aantal) door
  Sportvisserij Zuidwest Nederland georganiseerde wedstrijden. 
Algemeen bestuurslid (visserij, controle en handhaving):
- Heeft kennis van zaken op het gebied van wet- en regelgeving Visserijwet,
  controle en handhaving.

Voorwaarden
Het betreft in eerste aanleg een benoeming voor een termijn van drie jaar. Bestuurslid bij Sportvisserij Zuidwest Nederland is een vrijwilligersfunctie, waarvoor je een onkosten- en reiskostenvergoeding ontvangt.

Procedure
Kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken tot uiterlijk 25 april 2018 door een motivatiebrief en CV op te sturen naar info@sportvisserijzwn.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Björn Schutz, directeur Sportvisserij Zuidwest Nederland via 0162-687260.
Gerelateerde berichten
Facebook reacties