Geslaagde bijeenkomst toekomst Zuiderdiep

0 1655
12 apr

Dinsdagavond vond in de werkschuur van Natuurmonumenten in Stellendam een bijeenkomst plaats over de toekomst van het Zuiderdiep, een populair karperwater aan de zuidzijde van het Haringvliet. Sportvisserij Zuidwest Nederland organiseerde deze avond samen met Natuurmonumenten om bezorgde sportvissers van Sportvisserij Goeree Overflakkee inzicht te geven in onder meer de plannen van het Waterschap Hollandse Delta en de visie van Natuurmonumenten op dit gebied. Naast sportvissers, waterbeheerders en terreinbeheerders, was ook de gemeente Goeree Overflakkee aanwezig.

KRW proces Zuiderdiep
Als in het najaar de Haringvlietsluizen op een ‘kier’ gaan, komt de huidige zoetwaterfunctie van het Zuiderdiep te vervallen. Het nieuw gegraven “Zoetwaterkanaal”, wat zijn water verderop aan het Haringvliet (voorbij de uiterste zoet-zoutgrens) inneemt, zal deze functie overnemen. Dat heeft uiteraard gevolgen voor het Zuiderdiep zelf. Waterschap Hollandse Delta heeft een uitgebreide toelichting gegeven over zowel de mogelijke veranderingen op de korte, als de lange termijn. Kort gezegd staat er voor nu nog weinig vast, met uitzondering van dat het water mag verbrakken. Naar verwachting van het waterschap zal het zoutgehalte daarmee niet hoger worden dan momenteel in de winter het geval is. Effecten op het huidige visbestand zullen dan ook minimaal zijn.

Kader Richtlijn Water
Wat er daarna met het Zuiderdiep gaat gebeuren, gaf het waterschap aan, hangt af van het zogenaamde Kader Richtlijn Water (KRW) proces. Waterschap Hollandse Delta start in de loop van dit jaar met een proces waarbij het KRW-type van het Zuiderdiep zal worden bepaald. Dit betekent dat alle opties voor het Zuiderdiep momenteel nog open staan. Het waterschap zal samen met alle belanghebbenden, waaronder de sportvisserij, dit proces zorgvuldig doorlopen. Besluitvorming hierover vindt waarschijnlijk pas in 2020 of 2021 plaats.

Visie Natuurmonumenten
Natuurmonumenten heeft de aanwezigen inzicht gegeven in haar plannen voor natuurontwikkeling rondom het Zuiderdiep en het recreatief medegebruik hiervan. Door de impuls vanuit het Droomfonds heeft Natuurmonumenten 75 ha voormalig landbouwgrond aan de zuidzijde van het Zuiderdiep aan kunnen kopen (nieuwe naam Zuiderdiepgorzen, onderdeel van Scheelhoek). Hoe deze er precies uit komen te zien is afhankelijk van het planproces rondom het Zuiderdiep, maar er wordt voorgesorteerd op vogelrijke, open deltanatuur met veel invloed van water.

Sportvisserijbelang Zuiderdiep
Mario Nagtegaal, voorzitter van Sportvisserij Goeree Overflakkee (SGO), gaf daarna het belang van de hengelsportvereniging en met name het Zuiderdiep voor de lokale en regionale hengelsport aan. SGO is een vereniging van ca. 1500 leden met een zeer actief jeugd-, karper- en wedstrijdkader. Het Zuiderdiep betekent veel voor de vereniging op gebied van witvisserij en karpervisserij. Het water trekt veel sportvissers aan waarvan zelfs een gedeelte uit het buitenland komt. De vereniging is daarnaast al geruime tijd bezig om meer viswater beschikbaar te krijgen op het eiland Goeree Overflakkee maar tot dusver is het ze niet gelukt om dat voor elkaar te krijgen.

Zorgen en vragen sportvissers
De aanwezige sportvissers konden daarna hun vragen stellen, hun wensen aangeven en zorgen uitten. Alle aanwezige partijen stonden open voor onderlinge afstemming daarin en er werd vanuit alle aanwezigen constructief meegedacht. De belangrijkste besproken items zijn:
  • Vrees voor het zout: de huidige sportvisserij op het Zuiderdiep is voor de 1500 leden van SGO uniek en onvervangbaar in deze omvang;
  • Er is afgesproken dat Natuurmonumenten het inrichtingsplan van de Zuiderdiepgorzen gaat bespreken met de sportvisserij en dat samen zoveel mogelijk ruimte wordt gezocht voor de sportvisserij. De bereikbaarheid en bevisbaarheid van het gehele Zuiderdiep is beperkt en kan beter;
  • Visrechten en bevissing andere wateren op Goeree-Overflakkee: veel wateren op het eiland zijn niet bevisbaar. Zowel bij Waterschap Hollandse Delta, Gemeente Goeree Overflakkee en bij Ambachtsheerlijke visrechten – bijvoorbeeld het nieuwe “Zoetwaterkanaal” - liggen kansen voor de sportvisserij. Afgesproken wordt dat deze partijen hier de schouders onder gaan zetten en zich in gaan zetten om meer ruimte voor de sportvisserij te creëren.
  • Gezamenlijke monitoring: naast de monitoring van de waterkwaliteit van het Zuiderdiep, gaan waterschap en SGO bekijken of vrijwilligers van de hengelsportvereniging aanvullende metingen kunnen uitvoeren.
  • Spoel- en spuiregime: De sportvisserij geeft aan dat het huidige spuiregime schadelijk is voor zowel de sportvisserij als het ecosysteem van het Zuiderdiep. Het waterpeil schommelt bij tijden enorm en er is sprake van uitspoeling van vis richting zee. Afgesproken is om dit spuiregime ook te bespreken in het planproces wat in de loop van dit jaar van start zal gaan.

Komende tijd worden afgesproken acties opgepakt om vervolgens in het najaar nogmaals bij elkaar te komen en de voortgang te bespreken.


Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.