Hengelvangsten snoekbaars Volkerak-Zoommeer 2017

0 4333
19 apr

Net als in andere jaren heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland een rapportage gemaakt van de hengelvangstregistraties op het Volkerak-Zoommeer en aanliggende kanalen. Sportvissers die op snoekbaars vissen en deze voor eigen consumptie willen meenemen, hebben een speciale snoekbaarsonttrekkingsvergunning nodig. In ruil voor deze vergunning houden ze hun vangsten en onttrekkingen al 11 jaar nauwkeurig bij.
Belangrijkste conclusies
- Het aantal sportvissers met een snoekbaarsonttrekkingsvergunning fluctueert door de jaren heen, maar is sinds 2014 sterk gestegen van 
  215 naar 415.
- Zoals ieder jaar bestaat meer dan de helft van deze groep sportvissers uit Belgen. Voor de rest zijn het Nederlanders en steeds meer
  Duitsers (bijna 50).
- In 2017 werden ruim 5000 snoekbaarzen gevangen, waarvan ruim 4000 “maats” (tussen de 42 en 70 cm).
- Hiervan werden er ruim 900 meegenomen voor eigen consumptie met een geschat totaal gewicht van 1450 kg.
- Op het totale waterlichaam van circa 6150 hectare bedroeg dit slechts 0,25 kg/ha.
- Er zijn verschillende snoekbaarzen groter dan 1 mtr. gevangen. 

Hengelvangstregistratie Volkerak-Zoommeer
Sportvissers die op het Volkerak-Zoommeer af en toe een snoekbaars mee willen nemen voor eigen consumptie, hebben hiervoor sinds 2007, naast de VISpas, een zogenaamde snoekbaarsonttrekkingsvergunning nodig. Als tegenprestatie voor deze gratis vergunning registreren sportvissers hun vangsten. Met de snoekbaarsonttrekkingsvergunning is het toegestaan maximaal 2 maatse snoekbaarzen per visdag mee te nemen. Naast de wettelijke minimummaat van 42 cm, geldt voor het Volkerak-Zoommeer een maximummaat van 70 cm. Naast het registreren van de aantallen en lengtes van gevangen snoekbaarzen, dient ook aangegeven te worden of de snoekbaars voor eigen consumptie werd meegenomen. Verder houden de sportvissers het aantal gevangen snoeken en baarzen bij. Door het verzamelen en analyseren van deze gegevens wordt een belangrijke bijdrage aan het visserijbeheer geleverd.

Ook meedoen aan deze hengelvangstregistratie? Vraag dan snel je snoekbaarsonttrekkingsvergunning aan in onze webwinkel.

De volledige rapportage kan je hier downloaden.

Visplan Volkerak-Zoommeer
Zoals verschillende keren via onze website is gecommuniceerd, heeft in het najaar van 2017 een uitgebreid visstandonderzoek plaatsgevonden. De rapportage van dit onderzoek is bijna gereed. Een groep gerenommeerde experts zal zich vervolgens buigen over dat onderzoek en alle andere beschikbare data over vis, visstand, visserij en waterkwaliteit van het Volkerak-Zoommeer en zal Sportvisserij Zuidwest Nederland en de Vereniging van Beroepsvissers van het Volkerak-Zoommeer adviseren over het quotum van brasem. Hierna zullen sport- en beroepsvisserij samen een nieuw Visplan opstellen. Sportvisserij Zuidwest Nederland zal na de zomer een bijeenkomst voor sportvissers organiseren om geïnteresseerden te informeren over de visstand, het onderzoek en de afspraken met de beroepsvisserij.

Gerelateerde berichten
07 12 2017 Visstandonderzoek Volkerak-Zoommeer afgerond 0 3872 Onderzoeksbureau ATKB heeft in week 47 en 48 een uitgebreid visstandonderzoek uitgevoerd op het Volkerak-Zoommeer. Dit onderzoek is gedaan in opdracht van Sportvisserij Zuidwest Nederland en de Vereniging van Beroepsvissers van het Volkerak-Zoommeer. Het onderzoek is een herhaling van het onderzoek uit 2008. De uitkomsten van dit onderzoek zullen samen met alle beschikbare gegevens over de visstand en visserij – waaronder hengelvangstregistraties en onttrekkingen van de beroepsvissers – door een groep gerenommeerde visserijdeskundigen tegen het licht worden gehouden. Vervolgens zal een nieuw visplan worden opgesteld. 15 11 2017 Onderzoek visstand Volkerak-Zoommeer 0 3721 Sportvisserij Zuidwest Nederland en de Vereniging van Beroepsvissers van het Volkerak-Zoommeer laten de komende weken de visstand van het Volkerak-Zoommeer onderzoeken. Onderzoeksbureau ATKB zal dit uitgebreide onderzoek uitvoeren. Dit onderzoek is een herhaling van het onderzoek van 2008. De uitkomsten van dit onderzoek zullen samen met alle beschikbare gegevens over de visstand en visserij – waaronder hengelvangstregistraties en onttrekkingen van de beroepsvissers – door een groep gerenommeerde visserijdeskundigen tegen het licht worden gehouden. Nadien zal een nieuw visplan worden opgesteld, waarin ook de huidige quota voor brasem en snoekbaars worden geëvalueerd. 09 05 2017 Hengelvangsten Volkerak-Zoommeer 2016 0 7289 Uit de snoekbaarsrapportage 2016 van het Volkerak-Zoommeer blijkt dat de interesse voor het vissen en meenemen van snoekbaars na enkele mindere jaren weer in de lift zit. Ruim 350 sportvissers hadden in 2016 een onttrekkingsvergunning voor snoekbaars op het Volkerak-Zoommeer. 13 06 2016 Roofvisvangsten Volkerak-Zoommeer stabiliseren 0 5529 Uit de snoekbaarsrapportage 2015 voor het Volkerak-Zoommeer blijkt dat de vangkans voor roofvis in 2015 vrijwel gelijk is gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Voor de optimisten onder ons: de vangkans van snoekbaars lijkt zelfs licht te zijn gestegen. In vergelijking met 2011 zijn de bijvangsten van snoek en baars met 60% toegenomen. Het water dat voorheen bekend stond als snoekbaarswater, is het afgelopen decennia in rap tempo helderder geworden. Zoals blijkt uit de vangsten, voelen de drie bekendste en meest voorkomende roofvissen van ons land zich prima thuis in het Volkerak-Zoommeer.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.