Verslag Algemene Ledenvergadering 31 mei 2018

0 3527
07 jun

Afgelopen donderdag, 31 mei 2018, vond de Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij Zuidwest Nederland plaats. Net als voorgaande jaren konden de genodigden eerst gebruik maken van een buffet-maaltijd. De opkomst bestond uit 51 aanwezige verenigingen.

De vergadering startte dit jaar met een terug- en vooruitblik van voorzitter Eric Marteijn. Er werd tevens stilgestaan bij de overledenen.
Ben Biondina is na 16 jaar afgetreden als secretaris, hij wordt opgevolgd door Wil van Gils.
De voorzitter heeft uitgebreid stilgestaan bij Ben zijn grote verdienste voor de hengelsport en heeft ook over de veelzijdigheid van Ben gememoreerd. Ben heeft de Gouden Speld opgespeld gekregen van Eric Marteijn.


@fotograaf: Bernardine de Laat

De Algemene Ledenvergadering stemde in met alle financiële stukken die door penningmeester Wil van Gils werden gepresenteerd.

Op de agenda stond tevens een bescheiden contributieverhoging. Deze werd voorafgegaan door een presentatie van Henk Mensinga van de Federatie Groningen-Drenthe – met het oog op de deelbestemming: Harkboot - en voor het geheel door penningmeester Wil van Gils toegelicht.
De vergadering heeft ingestemd met een contributieverhoging van € 1,00 per aangesloten lid m.i.v. 2020. Voor de jeugdVISpashouders geldt deze verhoging niet.

Naast de goedkeuring van de jaarstukken en de begroting stond ook de agenda van de Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij Nederland op de agenda.
Met name het agendapunt ‘Nadere Uitwisseling van Viswateren’ dat tot een voorgestelde aanpassing van het huishoudelijk reglement van Sportvisserij Nederland kan leiden was reden voor discussie. Er werd om een schriftelijke stemming verzocht en de vergadering heeft aan het bestuur haar wens meegegeven tegen het voorstel van Sportvisserij Nederland te stemmen. Het volledige bestuur van Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft echter aangegeven achter het voorstel van Sportvisserij Nederland te staan en zal - ondanks de uitkomst van deze stemming - voor het voorstel van Sportvisserij Nederland stemmen, onder andere omdat het voorstel in lijn ligt met het eerder door de Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij Zuidwest Nederland goedgekeurde beleidsplan van Sportvisserij Zuidwest Nederland. De voorzitter gaf aan de vergadering aan dat hij op de Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij Nederland uiting zal geven aan de gevoelens en argumentatie die op de Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij Zuidwest Nederland in de inhoudelijke discussie zijn uitgewisseld.

Er waren drie genomineerden voor de verkiezing van vrijwilliger van het jaar:
Rinus IJssenbaart van HSV ONI Terneuzen; 
Marty van Asperen van HSV Veghel en;
René van Caulil van HSV Geduld Brengt Vis te Roosendaal;

René van Caulil is door het bestuur gekozen tot vrijwilliger van het jaar.

@fotograaf: Bernardine de Laat

De heer Marteijn is herkozen als voorzitter
De heer Van Berlo is herkozen als bestuurslid
De heer Embregts is herkozen als bestuurslid
De heer Van Gils is gekozen als secretaris
Vanwege het vrijkomen van de functie van Penningmeester door dat de heer Van Gils is herkozen als Secretaris, is de heer Luijks gekozen als interim penningmeester
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.