Informatie over aanstaande KRW visstandbemonsteringen

0 1178
14 jun

Waterschap Rivierenland laat in 2018 visstandbemonsteringen uitvoeren in de KRW-oppervlaktewaterlichamen in haar beheersgebied. Lees meer....

Waterschap Rivierenland is veranwoordelijk voor de kwaliteit van al het oppervlaktewater in zijn beheersgebied. Om deze verantwoordelijkheid op een goede manier uit te kunnen oefenen doet het waterschap onderzoek naar de toestand van waterkwaliteit en ecologie.

In dit verband heeft het waterschap in 2018 opdracht verleend aan ATKB, adviesbureau voor Bodem Water en Ecologie, om in de periode half juli t/m september in de KRW-oppervlaktewaterlichamen visstandbemonsteringen uit te voeren.
Giesen

In elke waterlichaam worden bij de bemonstering steekproeven genomen wat betekent dat een klein percentage van de oppervlakte wordt bevist met een maximum van 10%. Door het uitvoeren van korte bevissingen en het snel verwerken van de vangst om soort, lengte en aantallen te bepalen van de gevangen vissen, worden eventuele nadelige gevolgen voor de vissen beperkt. Alle gevangen vissen worden na de verwerking direct op de vangstplaats teruggezet.

 
 Veenvaarten Nederwaard                                                                   Veenvaarten Overwaard


De rapportage van het onderzoek zal naar verwachting in april 2019 beschikbaar komen.
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.