Belangrijke informatie nachtvistoestemming GZ-H-wateren

0 2880
25 feb

Al sinds een aantal jaren wordt voor een aantal zogenaamde GZ-H-wateren in Zuid-Holland een speciale federatieve nachtvistoestemming uitgegeven. Ook in 2011 is het weer mogelijk om met deze nachtvistoestemming van 1 maart tot en met 31 oktober ’s nachts te vissen. Er gaat wel een aantal zaken veranderen. Dit om te waarborgen dat het nachtvissen in de betreffende wateren ook in de toekomst doorgang kan blijven vinden.

  • Belangrijkste wijziging is dat met ingang van 2011 het nachtvissen in de GZ-H-wateren, waarvan Sportvisserij Zuidwest Nederland de rechthebbende op het visrecht is, zonder de vereiste nachtvistoestemming ook in de wettelijke periode van 1 juni tot en met 31 augustus voortaan verboden is. Het nachtvissen is derhalve alleen nog toegestaan met de speciale nachtvistoestemming. Deze maatregel is genomen om de overlast in de zomerperiode te voorkomen en bij de controle op overtredingen beter kan worden gehandhaafd. 
  • Anders dan in vorige jaren wordt de speciale nachtvistoestemming nu alleen nog centraal uitgegeven bij het bureau van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Uitgifte via winkeliers is dus niet meer mogelijk. De nachtvistoestemming dient te worden aangevraagd via de webwinkel.
  • Samen met de nachtvistoestemming wordt voortaan een zgn. nachtviskaart met pasfoto uitgegeven op creditcardformaat. De bedoeling van deze nachtviskaart is om de identiteit van de houder van de nachtvistoestemming te koppelen aan de VISpas. Daarmee kan fraude worden voorkomen. De nachtvistoestemming is derhalve uitsluitend geldig in combinatie met de nachtviskaart én de VISpas. 
  • De nachtviskaart wordt zonder pasfoto aan de houder toegezonden. De pasfoto dient door de gebruiker zelf op de kaart te worden geplakt naast de ingevulde persoonsgegevens. Met de aangehechte folie worden de gegevens op de nachtviskaart verzegeld. Zonder pasfoto is de kaart niet geldig! 
  • Op de nachtviskaart komt voor de controlerende BOA de mogelijkheid om bij geconstateerde overtredingen in combinatie met een proces verbaal, een zgn. knip aan te brengen. Bij de derde knip worden de nachtviskaart én de nachtvistoestemming ingevorderd. De gegevens van de houder worden vervolgens in een database geregistreerd. Daarnaast wordt de betreffende houder voor de uitgifte van de nachtvistoestemming in volgende jaren uitgesloten! 
  • Bij inname van de nachtviskaart wordt de hengelsportvereniging waar de overtreder als lid bekend is, op de hoogte gebracht. Het bestuur kan vervolgens haar eigen sancties opleggen. 
  • De BOA’s van Sportvisserij Zuidwest Nederland gaan de nachtvisserij in de GZ-H-wateren intensief controleren. Er worden bij constatering van overtredingen geen uitzonderingen gemaakt. 
  • De vergoeding voor de nachtvistoestemming blijft in 2011 gehandhaafd op € 40,-.

Wateren in het plangebied Rottemeren
De wateren in het plangebied Rottemeren blijven vooralsnog uitgesloten van de nachtvisserij. Het gaat dan om de volgende wateren: Lage Bergse Bos, Hoge Bergse Bos, Bleiswijkse Zoom, Hennipsloot, Zevenhuizer Plas en de Boezemtocht van de Rotte. Op dit moment vindt nog overleg plaats met de beheerder om deze wateren weer op te nemen in de nachtvistoestemming. Indien de wateren weer kunnen worden toegevoegd zullen alle houders van de nachtvistoestemming hierover worden geïnformeerd. Zolang hierover geen duidelijkheid bestaat, is de nachtvisserij in het plangebied Rottemeren uitdrukkelijk verboden!

Gebruik kampeermiddel bij de nachtvisserij
Het gebruik van een eenvoudig kampeermiddel (tentje) blijft verboden. Een nieuw beleid vraagt aanpassing van de regelgeving. Om organisatorische redenen is dit niet meer te realiseren. Afhankelijk van de ervaringen in 2011 kan het beleid in een later stadium mogelijk worden aangepast. Bij de nachtvisserij mag derhalve alleen een onderkomen worden gebruikt zoals omschreven in de nachtvistoestemming !

Na indiening van de aanvraag via onze webwinkel en ontvangst van de vergoeding, wordt de nachtvistoestemming toegezonden. De eerste uitlevering is te verwachten vanaf 10 maart a.s.

Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.