Inzet harkboot nu ook in Zuidwest-Nederland

0 1930
01 nov

Verenigingen en sportvissers klagen vaak dat viswateren niet meer bevisbaar zijn vanwege de aanwezigheid van waterplanten, met name in Noord-Brabant. Sportvisserij Zuidwest Nederland onderhoudt goede contacten en samenwerkingsverbanden met haar waterschappen, zowel ambtelijk als op bestuurlijk niveau. Ondanks dat voor dit onderwerp veel aandacht wordt gevraagd, lukt het niet altijd om elk viswater vrij te houden van waterplanten en daarom willen we aan de slag gaan met de harkboot!

Groningen-Drenthe als voorbeeld

In Groningen-Drenthe kampt men ook al een lange tijd met waterplantenoverlast. Hier zijn ongeveer 50.000 sportvissers actief, maar steeds meer sportvissers klaagden en zegden daarom zelfs hun lidmaatschap op. Diverse malen is gevraagd bij het onderhoud meer rekening te houden met de gebruikers van de wateren en niet alleen met de aan- en afvoercapaciteit. Af en toe lukte dit maar in de meeste gevallen is ‘recreatief maaien’ budgettair niet haalbaar en bovendien geen taak van het waterschap.

Harkboot.nl

Maar wie moet het dán doen? “Wijzelf”, was de gedachte bij de Sportvisserij Groningen-Drenthe. Ze zocht samenwerking met het bedrijf harkboot.nl van Leon Sterk uit Roden. De federatie investeerde in het jonge bedrijf dat zou worden terugverdiend met het uitvoeren van opdrachten voor de federatie.

Harkboot.nl werkt volgens een zelf ontwikkelde methode. De naam van het bedrijf zegt het al: waterplanten worden niet gemaaid maar vanuit een boot met een speciaal geconstrueerde hark met wortel en al uit de bodem getrokken. De hark kan tot 25 cm diep door de bodem. Het schroefwater spoelt de modder van de wortels. Als de planten komen bovendrijven komt de veegboot achter de harkboot aan om de planten op te vegen en op de kant te deponeren. Deze methode blijkt ideaal voor bodemwortelende soorten als de exoten ongelijkbladig vederkruid en cabomba (waterwaaier) maar ook arm-dikke wortelstokken van gele plomp komen moeiteloos boven. Daarnaast is riet dat te ver de watergangen ingroeit, geen partij voor de harkboot.


Vóór en nadat de harkboot is langs geweest in Borgercompagnie.

Visvriendelijk

De federatie heeft een informatiedag over de bestrijding van exotische woekerplanten gehouden voor de noordelijke waterschappen en gemeenten. De demonstratie maakte indruk van harkboot.nl in een dichtgegroeide watergang in Leek. Vergeleken met de inzet van een ‘ouderwetse’ maaiboot of maaikorf, waren de voordelen duidelijk te zien. Geen bewegende messen die een spoor van ‘stekjes’ achterlaten en, zeker zo belangrijk, geen vissterfte. Zelfs geen vissen die door de veegboot op de kant worden gekieperd. Opvallend is ook hoe snel de wateren zich herstellen van het harken door de bodem, vooral omdat dit behoedzaam en ‘visvriendelijk’ gebeurt.

Bekijk hieronder een informatieve video over de harkboot:

Inzet in Zuidwest-Nederland

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij Zuidwest Nederland, hield Henk Mensinga, directeur van Sportvisserij Groningen-Drenthe een inspirerende presentatie over de inzet van de Harkboot in zijn gebied. Ook onze verenigingen werden enthousiast en werd er uiteindelijk besloten om een kleine contributieverhoging door te voeren om de harkboot ook in Zuidwest-Nederland in te gaan zetten.

Voorzichtig aan slag

Ondertussen zijn of worden de waterschappen geïnformeerd over deze mogelijkheid en reageren voorzichtig geïnteresseerd. In 2019 zullen we op kleine schaal en op basis van co-financiering enkele pilots proberen uit te voeren om ook hier ervaring op te doen en in 2020 een vliegende start te maken.


Harkboot.nl aan het werk.

Inventarisatie viswateren met waterplantenoverlast

Tijdens de regiobijeenkomsten die momenteel worden gehouden wordt bij de verenigingen gepolst welke viswateren zich voor de harkboot kunnen lenen en welke verenigingen willen deelnemen. Hengelsportverenigingen in Zuidwest-Nederland kunnen hun interesse kenbaar maken aan de belangenbehartigers in hun gebied. 

Initiatief HSV De Vriendschap uit Best

De Leemkuilen is zo'n voorbeeld. Deze visvijver van hengelsportvereniging De Vriendschap uit Best heeft de laatste jaren een metamorfose ondergaan. Deels noodgedwongen, vanwege de aanleg van nieuwe sportvelden, is er een schitterende visvijver ontstaan. Het laatste verbeterpuntje was het verwijderen van de overmaat aan waterplanten. HSV De Vriendschap heeft daarop zelf contact opgenomen met harkboot.nl en gevraagd of Sportvisserij Zuidwest Nederland hierin gedeeltelijk financieel wilde participeren. Voor Sportvisserij Zuidwest Nederland is dit een mooie eerste voorbeeld om de inzet van de harkboot van dichtbij te beleven. 


Interesse of meer informatie?

Neem dan contact met ons op.


Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.