Diverse overtredingen in de Deltawateren Noord

0 2480
29 mei

Te hard varen, vissen in verboden gebied of te veel vis vangen? In de Natura 2000-gebied gelden hier regels voor, maar deze worden best vaak overtreden. Controle in de Grevelingen, Haringvliet, Krammer-Volkerak, Spui, Oude Maas en Hollands Diep blijkt nodig.

De start van het roofvisseizoen viel afgelopen weekend samen met een Handhavingsweekend in deze gebieden. Samen met een groot aantal toezichthouders van diverse organisaties en inspecteurs van de OZHZ hebben de BOA's van Sportvisserij Zuidwest Nederland gecontroleerd of in deze gebieden geen schade wordt toegebracht aan beschermde dieren of planten. Tijdens deze controle is een drone gebruikt om ook in moeilijk begaanbare gebieden te kunnen inspecteren. Dat dit een succesvol instrument is bleek wel want er is een illegaal feit opgespoord waar nu onderzoek naar wordt gedaan. 

In beslag genomen snoekbaars gedoneerd aan Blijdorp 

Tientallen sportvissers zijn gecontroleerd en er werden veel overtreders aangetroffen. In de meeste gevallen betrof het sportvissers, die te hard langs de afgesloten, kwetsbare gebieden varen en/of vissen in verboden gebied. Vaak hadden zij dan ook het maximum aantal vissen bij zich. Ook kwam het gebruik van ongeoorloofd vistuig voor. 

Er is echter niet alleen proces verbaal opgemaakt, de controleurs maakte van de contactmomenten ook gebruik om recreanten en sportvissers de geldende regels te vertellen en nader toe te lichten. 

In totaal zijn op zaterdag en zondag 45 snoekbaarzen in beslag genomen. Na overleg met het Landelijk Functioneel Parket is de vis naar Blijdorp gebracht voor de ijsberen. Tijdens het afgelopen weekend zijn er meer dan 190 controles uitgevoerd. 46 processen-verbaal zijn hierbij opgemaakt. 


Samen zorgen voor de natuur en leefomgeving

De groene handhavers van OZHZ werken in zo'n weekend ook nauw samen met de Politie en Zeehavenpolitie, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Zeeland en de Omgevingsdienst Brabant Noord. Zo zorgen wij er samen voor dat iedereen kan genieten van de mooie natuur, mens en dier.

Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.