Aanvullend bericht maatregelen Bleiswijkse Zoom

0 1892
03 okt

Eerder deze week plaatsten wij een bericht over de werkzaamheden die Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard begin volgend jaar ter verbetering van de waterkwaliteit van de Bleiswijkse Zoom zal uitvoeren. Wij kondigden daarbij de mogelijkheid aan voor aangesloten hengelsportverenigingen om vissen die voorafgaand aan de werkzaamheden worden afgevangen en na van verlies van draagkracht niet op de Bleiswijkse Zoom kunnen worden teruggezet, af te nemen.


Dit bericht heeft de nodige reacties en vragen opgeleverd die een nadere toelichting verdienen.

Wij zien het uiteraard niet als onze kerntaak om vissen op de door ons gehuurde wateren af te vangen en aan hengelsportverenigingen aan te bieden. Echter, in dit specifieke geval hebben we een analyse gemaakt van het dossier Bleiswijkse Zoom en onze rechtspositie als huurder van visrechten. Het betreft hier een water dat al lange tijd de bestemming 'zwemwater' heeft, waarbij andere recreatievormen als het sportvissen ook zijn toegestaan en toegestaan blijven. Eerdere maatregelen die beperkter van omvang waren hebben niet het gewenste resultaat gehad om de hoofdbestemming van het water mogelijk te maken. Ter illustratie, de afgelopen jaren kon gedurende ca. 100 dagen per jaar wegens een door blauwalgen veroorzaakt negatief zwemadvies niet worden gezwommen. Ook andere aan ecologische doelstellingen bijvoorbeeld met betrekking tot het oppervlaktewater wordt niet voldaan. Vandaar dat nu een meer ingrijpende, integrale aanpak nodig is en wordt voorbereid. Daarvoor is het hoogheemraadschap met ons in overleg getreden.

Wellicht is in ons eerdere bericht - door de nadruk te leggen op het afvangen en aanbieden aan HSV's - onderbelicht gebleven dat het afvangen in eerste instantie gebeurt voorafgaand aan de werkzaamheden om zo min mogelijk vissterfte te veroorzaken. Bij werkzaamheden kan snel zuurstofloosheid optreden met alle ongewenste gevolgen van dien. Daarnaast is wellicht onderbelicht gebleven dat er ook vis terug wordt gezet.

Hoewel er door de afname van de draagkracht veel vis van de Bleiswijkse Zoom af zal moeten zal er ten eerste afgevangen vis worden teruggezet. De Bleiswijkse Zoom blijft dus óók viswater, maar met een gereduceerde visstand die bij de nieuwe, lagere draagkracht hoort. Daarnaast zullen er vissen in het nabij gelegen Hoge en Lage Bergse Bos vis worden uitgezet, wederom naar draagkracht. Met andere woorden, vis dat van de Bleiswijkse Zoom af komt zal eerst en vooral op hetzelfde water en nabij gelegen water worden uitgezet. Welke draagkracht daarbij hoort wordt gezamenlijk beoordeeld.

De afgevangen vis die boven de draagkracht van de Bleiswijkse Zoom en het Hoge en Lage Bergse Bos overblijft, zal worden bestemd voor aangesloten leden die graag afgevangen vis zouden willen overnemen én daartoe toestemming hebben van hun waterbeheerder danwel daarover afspraken hebben gemaakt in hun visplannen. Van de afgevangen vis die dan nog overblijft geldt dat die op andere wateren zullen worden uit- of overgezet, wederom met toestemming van waterbeheerders.

Alle af te vangen vis terugzetten op de Bleiswijkse Zoom is helaas geen optie. Heel veel vis zou dood gaan en daar is de sportvisserij niet van, integendeel. Het is daarom dat we voor deze vis een goede, nieuwe habitat willen vinden.

We kunnen ons voorstellen dat er ook na dit aanvullende bericht nog zorgen en vragen zullen zijn. Het is daarom dat wij in gesprek zijn om in samenwerking met het hoogheemraadschap een informatieavond te organiseren in de nabijheid van de Bleiswijkse Zoom. We kunnen dan uw vragen beantwoorden, nut en noodzaak uitleggen en feit en fictie scheiden. Hierover zal nadere berichtgeving volgen.
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.