Informatiebijeenkomst Benedenrivierengebied

0 1404
04 okt

Maandag 23 september 2019, hebben we een goed bezochte informatieavond gehad waarbij we belangstellende sportvissers hebben geïnformeerd over de aanleiding, achtergrond en het plan van aanpak van het nieuwe grote visstandbemonsteringsonderzoek op het Benedenrivierengebied.

Dit onderzoek zal in opdracht van het Ministerie van het LNV worden uitgevoerd door Wageningen Marine Research en ATKB. Met laatstgenoemde hebben we ook het grote visstandonderzoek uitgevoerd op het Volkerak-Zoommeer in 2017.
Het is de bedoeling dat het onderzoek op het Benedenrivierengebied plaatsvindt vanaf de laatste week van oktober tot en met de eerste week van december.

Tijdens de informatieavond is er informatie gegeven over het onderzoek en is er veel gelegenheid geweest voor het geven van input en het in gesprek gaan met elkaar. Daarbij heeft ATKB vooral stilgestaan bij de wijze van voorbereiding, organisatie en uitvoering van het onderzoek. Daarbij is vooral ook aandacht geweest voor kwaliteitswaarborgen.
Sportvissers kunnen waarborgen vinden in de omstandigheid dat op voorhand op kaarten is aangetekend waar trekken met de stortkuil en de zegen zullen worden uitgevoerd. Deze trekken zijn ingetekend op kaarten die kunnen worden ingezien op onderstaande linkjes en zijn verdeeld over de wateren en diepten naar de onderlinge verhouding van wateroppervlakte en diepte structuur.
Tevens kan een waarborg worden gevonden die in de omstandigheid dat er geen nadere trekken ad hoc worden uitgevoerd.
De trekken worden uitgevoerd door beroepsvissers terwijl een boot van ATKB te allen tijde aanwezig is. Uiteraard de grootste waarborg kan de sportvisserij vinden in de omstandigheid dat sportvissers van harte worden uitgenodigd om mee te gaan bij het uitvoeren van de trekken. Het is daarom dat we nadrukkelijk geïnteresseerde sportvissers vragen zich aan te melden op het mailadres info@sportvisserijzwn.nl onder vermelding van “meevaren bemonsteringsonderzoek”.

Het moet duidelijk zijn dat we als sportvissers op de boot te gast zijn en te allen tijde instructies van de kapitein en personeel dienen op te volgen. Desalniettemin is het wel de bedoeling om waar te nemen of het onderzoek en de trek wordt uitgevoerd conform nader te geven briefing. Geïnteresseerden die zich opgeven zullen zoveel mogelijk in koppels van 2 op een boot worden geplaatst. 

Voor een nadere impressie van de informatieavond verwijzen we naar het artikel in Totalfishing via deze link.

KaartenGerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.