Sportvissen op paling; regels en voorwaarden

0 22979
12 jul

Het gaat slecht met de aalstand. De vangsten zijn sinds 1950 met 75% afgenomen en de glasaalintrek is sindsdien met maar liefst 95% gedaald. Voor de sportvisserij geldt sinds 2009 in nagenoeg alle wateren een terugzetplicht van paling. Bij sommige sportvissers bestaat echter nog steeds onduidelijkheid over deze terugzetplicht, met name voor de zee- en kustwateren. Vandaar dat we in dit artikel nogmaals de regels en voorwaarden omtrent het vissen en onttrekken van paling opsommen.

Verbod binnenwateren
Vanuit haar eigen verantwoordelijkheid voor de paling heeft de algemene ledenvergadering van Sportvisserij Nederland op 7 juni 2008 besloten dat sportvissers vanaf 1 januari 2009 gevangen aal direct onbeschadigd in hetzelfde water dienen terug te zetten. Sportvisserij Nederland heeft de overheid verzocht om dit in het Nederlandse Aalbeheerplan op te nemen. Hier is gehoor aan gegeven.
Naast deze eigen maatregel heeft Sportvisserij Nederland de verschillende ministers en staatssecretarissen van LNV (tegenwoordig EL&I) en V&W (tegenwoordig I&M) gevraagd om met spoed meer werk te maken van onderzoek en biotoopherstel van aal (denk aan het tegengaan van verontreinigde bodems en het aanleggen van vismigratievoorzieningen bij gemalen en sluizen), het beperken van de vangst van de beroepsvisserij en het intensiveren van onderzoek naar de (kunstmatige) kweek van aal.

Middels deze maatregel is het dus vanaf 1 januari 2009 verboden voor sportvissers om gevangen aal mee te nemen uit de binnenwateren. Let op: ook het Grevelingenmeer en Veerse Meer vallen onder de binnenwateren!


Uitzonderingen
De hierboven genoemde maatregel geldt niet voor wateren van (enkele) niet-aangesloten hengelsportverenigingen, maar enkel voor alle wateren van de verenigingen die bij de verschillende federaties (waaronder Sportvisserij Zuidwest Nederland) zijn aangesloten.
Daarnaast is het ook mogelijk dat beroepsvissers met aalvisrechten op bepaalde binnenwateren toestemmingen uitgeven aan sportvissers om toch op aal te mogen vissen.
Deze uitzonderingen gelden niet in de maanden september t/m november en in de ‘dioxine’ gebieden (zie verderop in dit stuk). We vragen u als sportvisser om uw verantwoordelijkheid te nemen en om gevangen aal terug te zetten.

Verbod zee- en kustwateren
Vanaf 1 oktober 2009 geldt er gedurende het hele jaar een wettelijke terugzetplicht voor paling die door sportvissers is gevangen met de hengel of peur in de zee (de visserijzone en het zeegebied) of de kustwateren (hier vallen de Ooster- en Westerschelde onder). Ook geldt er een verbod op het voorhanden hebben van aal bij de zee- en kustvisserij. Zie de Uitvoeringsregeling visserij.

Visverbod?
Het vissen op paling an sich is echter niet verboden, je weet bij het vissen namelijk nooit wat je aan de haak slaat. Het vissen op deze nog altijd prachtige sportvis is gewoon toegestaan, de gevangen aal dient enkel direct teruggezet worden.

Beroepsvisserij
Vanaf 2009 geldt een wettelijke verbod om in de maanden september t/m oktober (vanaf 2010 geldt dit verbod t/m november) met diverse vistuigen te vissen. Dit verbod geldt voor alle wateren. Het is in deze periode ook verboden om één van deze vistuigen voorhanden te hebben op of in de nabijheid van de Nederlandse wateren. Verder geldt dat aal die in deze periode eventueel gevangen wordt met een ander vistuig (als bijvangst) direct in hetzelfde water moet worden teruggezet. Dit geldt dus ook voor aal die aan de hengel is gevangen (geldt voor de eerder genoemde uitzonderingen). Het is ook verboden om bij het vissen met die andere vistuigen in de betreffende periode aal voorhanden te hebben.

Verbod i.v.m. dioxines
Vanaf 1 april 2011 geldt een algeheel vangstverbod van paling in een groot aantal gebieden waaronder zo ongeveer het volledige benedenrivierengebied. Een volledig overzicht van deze gebieden is hier te vinden. 
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.