Vervuilde grond in Meeslouwerplas

0 1241
14 feb

Door een uitzending van Zembla van 26 september 2019 is aan het licht gekomen dat er in 2012(!) aanzienlijke hoeveelheden vervuilde grond gestort zijn in de Meeslouwerplas in recreatiegebied de Vlietlanden. In een recentere uitzending van Zembla op 6 februari 2020 werd daarbij nog eens aangeknoopt (en ook gewezen op granulaat-stortingen in natuurplas Over de Maas in de gemeente West Maas en Waal).

‘Verondiepen’ natuurplassen

Deze grond wordt gebruikt om de plassen te ‘verondiepen.’ Dit houdt in dat er grond of baggerspecie wordt gestort om de bodem op te hogen.  

Waterkwaliteit in het geding?

In de vervuilde grond die op de Meeslouwerplas is gestort zijn de stoffen asbest en arseen aangetroffen, welke schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid. Nader onderzoek zou hebben uitgewezen dat de aanwezige waarden van deze stoffen in het water onder de maximum norm liggen, wat inhoudt dat ze geen negatieve invloed hebben op de kwaliteit van het water. Er wordt tot op heden maandelijks een bodemmonster genomen om de kwaliteit van het water te controleren.

Eventuele gezondheidsrisico’s bij consumeren vis?

Echter kunnen deeltjes van de aanwezige stoffen in het water worden opgeslagen in het vlees en de organen van vissen. Door verloop van tijd en eventuele continue opname kunnen de waarden van de stoffen toenemen in de vis. Wanneer u vis uit de Meeslouwerplas meeneemt en de vis eet, komen deze stoffen terecht in het lichaam, wat gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen.

Totdat onderzoek heeft uitgewezen dat de eventuele aanwezigheid van de giftige stoffen in de vis niet schadelijk zijn voor de gezondheid, willen wij u sterk afraden gevangen vis uit de Meeslouwerplas mee te nemen en te consumeren.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u ons kantoor benaderen op telefoonnummer 0162-687260.  
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.