Enige ruimte voor kleinschalige, lokale activiteiten van hengelsportverenigingen in Corona-tijd, maar… onder strikte voorwaarden

0 3519
20 mei

Na de persconferentie van 6 mei jl. zijn enige vormen van sportactiviteiten weer mogelijk gemaakt, echter binnen voorwaarden. Om te voldoen aan de huidige richtlijnen vanuit de overheid zijn voor iedere sector protocollen opgesteld. Voor alle georganiseerde sportactiviteiten geldt het algemeen protocol verantwoorde sporten ontwikkeld door NOC*NSF, het RIVM en veiligheidsregio’s. Deze richtlijnen maken de organisatie van sportaanbod mogelijk, maar vragen om aanpassingsvermogen van ons als hengelsportaanbieders.

Protocol verantwoord vissen bij hengelsportverenigingen

Speciaal voor de verschillende hengelsportactiviteiten hebben Sportvisserij Nederland en de hengelsportfederaties het ‘Protocol verantwoord vissen bij hengelsportverenigingen’ ontwikkeld. Neem deze volledig door en volg dit als je een lokaal evenement wilt houden strikt, punt voor punt, op. Daarbij hoort onder andere dat je de meest recente, mogelijk van tijd tot tijd veranderende, versie van de protocollen volgt, de meest recente noodverordening van uw gemeente of regio volgt en het evenement bij de gemeente aanmeldt op straffe van een boete. Vraag indien van toepassing toestemming van de visrechthebbende als het geplande evenement op een ander water plaatsvindt dan waarvoor jouw hengelsportvereniging visrechten heeft en stel een ‘coronaverantwoordelijke’ aan.

Voor de goede orde: 

•Het gaat om kleinschalige, lokale activiteiten (dichtbij huis, zo klein mogelijke reisafstand)
•Houd te allen tijde 1,5 meter afstand en tref hygiënemaatregelen
•Er is sprake van extra taken voor de HSV; vul die in
•Pas maatregelen toe i.o.m. een stappenplan
•Maximaal 30 deelnemers zijn toegestaan die zich dienen te registreren (VOL = VOL)
•De eerder genoemde ‘coronaverantwoordelijke’ dient aanwezig te zijn voor toezicht en handhaving

Federatieve wateren

Ondanks dat ook Sportvisserij Zuidwest Nederland kleinschalige evenementen stimuleert hebben wij als visrechthebbende de keuze gemaakt tot nader order geen toestemming te verlenen voor kleine evenementen op federatieve wateren. Ook niet op de federatieve wateren die binnen of nabij gemeentegrenzen liggen. Uiteraard kunnen die wel - zoals voorheen - door sportvissers op individuele basis worden bevist, maar niet door middel van een verenigingsevenement of anderszins. De achtergrond daarvan is dat wij vooralsnog niet voldoende comfort hebben kunnen krijgen voor de rol, de verantwoordelijkheid en de eventuele aansprakelijkheid die wij als visrechthebbende zouden kunnen hebben, bijvoorbeeld als het protocol en de beschreven procedure niet, niet volledig of niet juist wordt gevolgd.

Helaas ondervinden wij daarnaast in coronatijd - door bijvoorbeeld de wijze waarop soms door individuele vissers gebruik wordt gemaakt van het nachtvisrecht - dat gemeenten, terreinbeherende organisaties en handhavers ons als visrechthebbende meer aanspreken en eventueel inperkende maatregelen in het vooruitzicht stellen, zelfs als de sportvisserij binnen de kaders plaatsvindt. Ten behoeve van het algemeen belang van de sportvisserij en de sportvisser kiezen we er daarom voor in deze nog gevoelige fase van het voorzichtig weer beginnen met evenementen de federatieve wateren nog te ontzien.

Desondanks zijn er in het werkgebied van Sportvisserij Zuidwest Nederland ook mogelijkheden voor HSV's maar dan op de eigen, verengingswateren. De individuele sportvisser kan uiteraard net als voorheen gewoon met de VISpas en de Gezamenlijke Lijst/VISplanner, binnen de kaders van de Algemene Voorwaarden behorende bij de VISpas, op de federatieve wateren terecht. 

Vragen?

Daar waar je vragen hebt over het protocol en daarmee verbandhoudende zaken staan we je graag te woord en helpen we je waar we kunnen graag verder. Tevens kunnen vragen worden gesteld aan Sportvisserij Nederland.

Zoals we het nu zien zal Sportvisserij Zuidwest Nederland tot 1 september 2020 geen toestemming geven voor evenementen op federatieve wateren en zelf ook geen wedstrijden organiseren.

Klik op onderstaande link om het bericht op de website van Sportvisserij Nederland en de protocollen te bekijken.

Protocollen verantwoord vissen bij hengelsportverenigingen tijdens corona.Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.