Update visstandonderzoek Benedenrivieren

0 1044
13 jul

In november en december van het afgelopen jaar heeft in opdracht van het ministerie van LNV een grootschalig onderzoek naar de visstand in de Benedenrivieren plaatsgevonden. Onderzoeksbureau ATKB heeft het onderzoek onder toeziend oog van vele tientallen geïnteresseerde sportvissers uitgevoerd. Wageningen Marine Research (WMR) staat aan de lat voor de analyse van de gegevens en de rapportage. Mede vanwege alle coronaperikelen van de laatste maanden, heeft het proces echter vertraging opgelopen. Deze week zijn alle stakeholders – waaronder Sportvisserij Zuidwest Nederland en Sportvisserij Nederland – bijeengekomen om de voortgang te bespreken en toe te werken naar een afronding. Naar verwachting wordt een eindrapportage aan het einde van dit jaar opgeleverd.

Eerste analyses uitgevoerd

Wageningen Marine Research heeft inmiddels de eerste standaardanalyses uitgevoerd. Ook zijn schubben en otolieten (gehoorbeentjes) in Zweden geanalyseerd waarmee de leeftijd van de gevangen brasem en snoekbaars zijn bepaald.

Expertgroep

In oktober zal een eerste conceptrapport worden opgeleverd door WMR. Sportvisserij Zuidwest Nederland en Sportvisserij Nederland hebben gepleit om een expertgroep in te schakelen om een breed gedragen advies uit te brengen over de resultaten van dit onderzoek. Door de overige partijen werd hier positief op gereageerd.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.