Nieuwe bordjes Oosterschelde

0 3399
24 okt

De provincie Zeeland heeft nieuwe bordjes geplaatst langs de Oosterschelde met de tekst “kwetsbaar gebied, niets beschadigen of verontrusten”. Diverse pierenspitters hebben ons benaderd met de vraag of ze hier nog wel mogen spitten. Nou, dat mag! Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft namelijk op 13 september 2011 wederom een vergunning van de provincie Zeeland gekregen om “vergunningen aan individuele personen uit te mogen schrijven voor het spitten van zeeaas”.

 De vergunning is gebaseerd op artikel 19d. Rechtsonder op het bordje wordt hier naar verwezen. Voor het verkrijgen van deze pierenspitvergunning hebben we een zeer uitgebreide en dure “passende beoordeling” moeten maken. Uit de beoordeling kwam naar voren dat het pierenspitten geen serieus effect heeft op het voorkomen van vogels. Kortom, je kan gewoon blijven spitten met een (zee)VISpas of een losse wormenspitvergunning! Die laatste zijn we overigens verplicht om uit te geven. Ook langs de Westerschelde kunt u gewoon blijven spitten, omdat we hier geen vergunning nodig hebben.

Natura 2000-proces DeltawaterenOp dit moment moment speelt ook het Natura 2000 proces voor de Deltawateren. Het plangebied betreft eigenlijk alle grote wateren tussen de Hoek van Holland, de Biesbosch en Noord-Brabant, zoals het Volkerak-Zoommeer, het Hollandsch Diep, de Grevelingen en de Wester- en Oosterschelde.
Dit Natura 2000 proces moet leiden tot een beheerplan voor de Deltawateren. In dit plan wordt beschreven welke activiteiten toegestaan zijn in het gebied, zonder dat dit nadelig is voor de gestelde natuurdoelen. De sportvisserij hoort thuis in het beheerplan, vinden wij.

Sportvisserij en Natura 2000We zijn dan ook nauw betrokken bij dit proces, omdat we willen voorkomen dat onnodig beperkingen worden gesteld aan de sportvisserij. Hierbij gaat onze aandacht uit naar de kantvisserij, de visserij vanuit boten en natuurlijk de zeeaaswinning door sportvissers. Gesteld kan worden dat het een bijzonder moeizaam proces is, dat constant onze aandacht vraagt met het oog op mogelijke beperkingen ten aanzien van dijk- en plaatsbetreding en het afsluiten van (kleine) stukken water. Daarnaast zijn we van mening dat het pierenspitten in zowel de Ooster- als Westerschelde opgenomen moet worden in het beheerplan als huidig gebruik.
 Aangezien uit de passende beoordeling van de Oosterschelde bleek dat het pierenspitten geen negatieve gevolgen heeft voor de vogels, gaan we er logischerwijs van uit dat dit ook voor de Westerschelde geldt! We zouden het uitermate wrang vinden dat we weer tienduizenden euro’s zouden moeten besteden aan een nieuwe passende beoordeling. Dat is gewoon niet nodig.

Kanttekeningen Natura 2000Vanaf juni 2011 hebben we inmiddels al drie maal een brief gestuurd aan het projectbureau Natura 2000 Deltawateren met onze kanttekeningen. Dit heeft er gelukkig toe geleid dat begin november met alle partijen overleg gevoerd gaat worden over de dijkbetreding. We vertrouwen op een goede afloop van het proces en doen in elk geval zeer ons best daarvoor!

Voor nadere informatie over het Natura 2000 proces kunt u contact opnemen met Ard Verheijen, Emiel Derks of Wim de Vries.

Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.