Vacature Penningmeester

0 978
11 feb

Sportvisserij Zuidwest Nederland zoekt een nieuwe penningmeester! Heb jij bestuurservaring, ben jij een teamplayer en heb je (goede) kennis van financiën? Wil jij bijdragen aan versteviging van de sportvisserij? Lees dan snel verder…

Wie zijn wij?

Sportvisserij Zuidwest Nederland is de overkoepeling van 213 plaatselijke hengelsportverenigingen die samen bijna 200.000 sportvissers vertegenwoordigen. Het belangengebied van Sportvisserij Zuidwest Nederland beslaat de gehele provincies Noord-Brabant en Zeeland en nagenoeg de hele provincie Zuid-Holland: de Randstad, het platteland, polders, de grote rivieren en de kustwateren. Een enorme variatie in de omgeving, verstedelijking en mensen. Wij ondersteunen de aangesloten hengelsportverenigingen, behartigen overkoepelende belangen, waaronder visrechten en sportvisserijmogelijkheden, en werken met een BOA-organisatie aan controle & handhaving. We delen de ruimte op en langs het water met veel andere gebruikers en beheerders. Daar willen we mee in gesprek blijven en samenwerken.

Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft tien medewerkers in dienst en werkt vanuit een kantoor in Drimmelen. Wij zijn een financieel gezonde organisatie die in de afgelopen jaren is ontwikkeld tot een professionele, (h)erkende partij in het maatschappelijke speelveld dat er voor de sportvisserij toe doet. De sportvisserij zit al jaren in de lift en dat biedt kansen, maar ook uitdagingen.
Wij kijken continu vooruit en zijn ambitieus in alle opzichten: de relaties en afstemming met onze achterban, behoud en uitbreiding van sportvisserijmogelijkheden en versteviging van de sportvisserij in alle opzichten. Uiteraard hoort daar een gepast financieel beheer bij.

Hoe is de samenstelling van het bestuur nu?

Het bestuur van Sportvisserij Zuidwest Nederland bestaat momenteel uit zes bestuursleden. Twee Dagelijks bestuursleden: voorzitter en secretaris/interim penningmeester en vier Algemeen bestuursleden met de portefeuilles ‘Visserij, Controle en Handhaving’, ‘Water- en visstandbeheer’, ‘Belangenbehartiging’ en ‘Jeugd’.

Op onze komende Algemene Ledenvergadering hopen wij verder een Algemeen bestuurslid ‘Zeesportvisserij’ voor te dragen. We beraden ons nog op invulling van de portefeuille ‘Wedstrijden’.

Wat doe je als penningmeester?

Als lid van het dagelijks bestuur heb je hiervoor ook veel contact met onze directeur en onze medewerkster die financiële en bestuurlijke ondersteuning verzorgt. Meer concreet zorg je , ondersteund door financieel medewerkster en directeur van Sportvisserij Zuidwest Nederland, voor het beheer van de kas en bankrekeningen, betalingsverkeer, het opstellen van het financieel jaarverslag, het controleren van de financiële stukken met de Financiële Adviescommissie (FAC) en de accountant, het opstellen van en periodiek rapporteren over voortgang van de begroting.
Wij werken met financiële middelen die door onze achterban worden opgebracht. Het spreekt voor zich dat we daar integer en weloverwogen mee omgaan. Dat verwachten we uiteraard ook van jou.

Uiteraard ben je ook breed betrokken bij alle bestuurlijke onderwerpen en wordt je geacht ook inhoudelijk en niet-financieel mee te denken en te besluiten over zaken die in ons dagelijks en algemeen bestuur aan de orde komen.

Wie zoeken wij?

We zoeken een financieel goed onderlegde bestuurder die wil meewerken aan de hierboven beschreven ambities, samen met bestuur en organisatie. De ideale kandidaat heeft de volgende achtergrond:
•Heeft (ruime) ervaring met de financiële administratie, het opstellen van begrotingen, jaarrekeningen en het beheren van budgetten;
•Heeft tenminste een HBO werk- en denkniveau;
•Heeft ervaring met besturen van verenigingen of vergelijkbare organisaties;
•Is gemiddeld vier uur per de week beschikbaar voor de functie;

En heeft de volgende persoonlijke eigenschappen/competenties:
•Communicatief en bestuurlijk sensitief;
•Kan leiding geven aan vergaderingen;
•Toont betrokkenheid en heeft kennis van zaken op het gebied van financiën;
•Organisatietalent en teamplayer;
•Inspirerend, enthousiasmerend en positief;
•Bestuurlijk uithoudingsvermogen.

Affiniteit met de hengelsport is een pré, maar is niet beslist noodzakelijk.

Voorwaarden

Bestuursleden worden door onze Algemene Ledenvergadering benoemd voor een termijn van drie jaar, die verlengd kan worden.

Bestuurslidmaatschap bij Sportvisserij Zuidwest Nederland is een vrijwilligersfunctie, waarvoor je een onkosten- en reiskostenvergoeding ontvangt, naast eigentijdse communicatiemiddelen in bruikleen.

De bijbehorende tijdbesteding varieert en bepaal je deels zelf. Ons Algemeen Bestuur vergadert maandelijks. Ons dagelijks bestuur vergadert gemiddeld tweewekelijks, maar heeft uiteraard tussentijds contact over lopende en urgente zaken. Vergaderingen van Algemeen en dagelijks bestuur vinden veelal in de avonduren plaats. Veel communicatie vindt uiteraard ook digitaal plaats.
Gelet op de dagelijks bestuursfunctie wordt voor de functie van penningmeester een tijdbesteding die varieert van 2-8 uur per week (gemiddeld 4 uur per week) realistisch geacht.

Procedure

Kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatiebrief en CV op te sturen naar directie@sportvisserijzwn.nl.

Ons dagelijks bestuur zal gesprekken voeren met kandidaten. Ons Algemeen bestuur neemt uiteindelijk het besluit om een kandidaat voor benoeming voor te dragen aan onze Algemene Ledenvergadering (vooralsnog gepland in mei).

Voor meer informatie over onze organisatie, bestuur en/of de functie van penningmeester kun je contact opnemen met Björn Schutz, directeur Sportvisserij Zuidwest Nederland via 0162-687260 of met Remco Schreuders, voorzitter, via 06-27001124. Op onze website www.sportvisserijzwn.nl vind je meer informatie over onze organisatie en activiteiten.

Algemeen

Functie: Penningmeester
Locatie: Drimmelen
Dienstverband
Uur per week 0 uur
Dienstverband Parttime
Contact
Naam Björn Schutz
E-mail directie@sportvisserijzwn.nl

Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.